• Det senaste från oss och lite "know-how"

AWAVES BLOGG

Det senaste från oss och lite "know-how" om webben.

Skapat 2016-03-02 | Kunder, Teknik & CMS

MUCF väljer Awave för att utveckla en sökbar Databas

MUCF (myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Statistikverktyget som Awave skall utveckla används för att synliggöra statistik som finns om unga som varken arbetar eller studerar. Statistiken kommer att presenteras på webbplatsen www.temaunga.se