Appricot

Appricot är fristående Apple-experter samt Apple Premium Reseller som vill göra vardagen lite enklare och smartare.

Appricots cirkel-symbol i en orange-rosa gradient

Kvinna håller i en iphone och besöker Appricots hemsida

Möte med Apple och digital personaworkshop

Vi startade samarbetet med Appricot genom en förstudie som dels innehöll möten med Apple för att gå igenom olika förhållningsregler men även en digital målgrupps workshop samt struktur för den nya webbplatsen.

Då Appricot var nystartat höll vi en digital personaworkshop för att ta reda på mer om den önskade målgruppen och på vilket sätt vi enklast når målgruppen. Med det som grund skapade vi en struktur för webbplatsen med ett stort fokus på Appricots expertis och produktutbud.

När grunderna i projektet var satta började Awaves UX designers med att ta fram wireframes för kritiska punkter i köpflödet för att det ska vara så enkelt som möjligt för Appricots kunder att handla. När det var färdigt tog UI designen vid och fokusen låg på att skapa en lekfull med seriös webbplats med användaren i fokus. UI designen har sin utgångspunkt i Appricots aprikosgradient som kompletterades med mer jordnära nyanser.

SEO optimering och en användarvänlig struktur

Att skapa bra SEO och göra webbplatsen Google vänlig med bra sökmotoroptimering var ett av fokusområdena i projektet.

Arbetet påbörjade med en workshop där personas (målgrupper) togs fram. En djupgående och omfattande sökordsanalys med fokus på Appricots olika målgrupper och produkter genomfördes där resultatet ledde fram till en SEO optimerad men likaväl användarvänlig struktur och en plan för hur innehållet skall SEO optimeras.

En ipad visar del av Appricots hemsida - produktsida för en ipad pro

Tre mobiltelefoner viar upp olika delar av Awaves hemsida samt ett citat från Awaves designer: Målet var att skapa en webbplats som både känns lekfull och seriös

En iphone visar upp hur en produktsida ser ut på Appricots webbplats

Synlighet och konvertering med hjälp av SEM och programmatic

Innan Appricots hemsida lanserades tog vi fram en medieplan för digital annonsering.

Målet med annonseringen var att väcka intresse och medvetenhet hos kunder om Appricot och deras tjänster samt att det ska bidra till att privatpersoner och företag blir nya kunder. Vi lyckades bidra med att öka konverteringar genom nya privat och företagskunder samt köp av Appricots produkter.

En webbshop integrerad både med ett PIM och ERP

Utöver integrationer mot både ett PIM och ERP har Appricots webbshop såklart kassafunktionalitet och fraktlösningar implementerade.

Appricots hemsida är byggd i WordPress med WooCommerce som webbshop. WordPress valdes i detta fall främst tack vare dess flexibilitet vad gäller både integrationer och funktionalitet – för att kunna skapa en på lång sikt hållbar plattform att bygga vidare på.
En stor utmaning under utvecklingsfasen låg i att få in produktutbudet i både PIM & shop. Detta innebar att importera en Excel fil från extern leverantör till ett produkthanteringssystem som Awave varit med och konfigurerat från grunden, och därifrån vidare in i webbshoppen under rättprodukttyp.

Tre apple enheter visar upp olika delar av Appricots hemsida

Vi är glada över vår webbshop som förmedlar en ”fresh” känsla. Nu ser vi med spänning fram emot att göra den mer ”smooth” för våra kunder, for a fresh and smooth techlife helt enkelt!

Carina Ginstmark, marknadschef på Appricot.