Noga Entreprenad

Noga är entreprenaden som levererar rätt kvalitet i rätt tid till både privatkunder och större fastighetsägare.

Noga Entreprenads A-symbol

Bild på noga entreprenadshemsida som tävlar i publishingpriset

Två målgrupper med olika behov

Noga har två tydliga målgrupper med olika behov och krav. Därför lades ett stort arbete på att göra hemsidan så tydlig och inbjudande för användaren som möjligt med en tydlig menystruktur där det hela tiden är nära till kontakt.

Då Noga Entreprenads målgrupp ofta är på språng harett extra stort fokus lagts på att hemsidan ska fungera sömlöst i mobilen – samtidigt som det hela tiden finns en enkel väg att få kontakt med Noga Entreprenad för frågor.

Ny logotyp och uppdaterat varumärke

I samband med att Nogas hemsida tog form växen även en ny visuall identitet fram.

Det ledde till en ny och uppdaterad logotyp, nya komplement-färger och ett lekfullt formspråk, vilket samanställdes i en snygg och tydlig grafisk manual.
Till följd av den uppdaterade grafiska profilen har vi även skapat tryckt material så som nödvändiga foldrar och visitkort. Vi har även hjälpt till med att skapa olika mallar för Word och Excel.

Noga Entreprenads nya logotyp

Noga Entreprenads hemsida visas upp i flera mobiltelefoner

Reklamannonser för Noga Entreprenad i Instagram

Digital marknadsföring i olika digitala kanaler

För att hitta rätt målgrupp och få rätt trafik till hemsidan har Noga använt sig av Facebook-, Instagram-, banner- och SEM annonsering med långsiktig och lyckat resultat.

Inför annonseringen har vi hjälpt till med att designa allt material som krävs inför en omfattande annonsering.
För att hitta rätt marknadsföringskanal för ens verksamhet är det viktigt att testa flera olika kanaler för att sedan kunna utvärdera och dra en slutsats om vilket medium som fungerar bäst. Noga använder idag SEM och Facebook annonsering för ett synlighets- och varumärkesbyggande syfte men även för att få in rätt målgrupp till sin hemsida.