Hela ordboken

Accesstid

Åtkomsttid - den tid som det tar för ett datorssystem att lokalisera, läsa och hämta data.

Acrobat

Ett program från Adobe som används för att framställa PDF-filer. Man kan med hjälp av Acrobat spara, redigera dokument från olika program och distribuera dem via utskrift, webben eller elektronisk media.

Administratör

Är den person som ansvarar för underhållet och säkerheten i ett nätverk. Personen har full behörighet i hela systemet.

Agil systemutveckling

Samlingsnamn för en grupp programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programutveckling även kallad lättrörliga metoder. Den Agila systemutvecklingsmetoden kännetecknas av ett nära samarbete under hela utvecklingsprocessen mellan utvecklare och beställare/mottagare.

AJAX

En metodik för webbutveckling som bygger på att de olika händelserna som skapas av en användare när denne klickar på en webbplats enbart leder till att sidan uppdateras, hela webbsidan laddas inte om. Därmed ökar hastigheten, interaktivitet och användbarhet för den som besöker på webbplatsen.

Android

Ett operativsystem och en programvaruplattform för bl.a. mobiltelefoner.

Apache

Apache är en fri webbserver utvecklad av The Apache Software Foundation. 

Apache introducerades 1995 och baserades på populära NCSA HTTPd 1.3 och är nu den mest använda webbservern i världen. Den används i strax över 60% av Internets webbservrar (räknat i antal domännamn).

En av anledningarna till dess popularitet är att Apache är gratis att använda och källkoden är öppen.

API

Application Programming Interface, en uppsättning av subrutiner eller funktioner som ett program kan anropa för att utföra någonting. I allmänt spårk används begreppet API för att koppla ihop två olika system.

App

Application är ett tillämpnings eller tilläggsprogram som användaren själv lätt kan installera, aktivera eller tillåta. Det kan exempelvis vara en mobil app för mobila enheter som användaren kan ladda ner från nätet.

ASP

Application Service Provider ett företag som tillhandahåller programvarutjänster via ett nätverk som Internet, där tjänsterna körs på servrar hos ASP-företaget och inte hos klienten.

Awave

Awave startades 2007 och har sedan dess utför mer än 200 projekt åt kunder från vitt skilda branscher. Vi har ett vältrimmat professionellt konsultteam på 18 personer, med brinnande intresse och verifierad förmåga att driva och genomföra projekt kostnadseffektivt, med hög kvalitet och inom de tidsramar som avtalats.

Backlog

Eftersläpning. Vid utveckling m.h.a. Scrum metodiken avses med backlog en lista med krav, som underhålls, för produkten.

Bakåtkompatibilitet

En produkt eller teknik som kan användas med indata som genererats av en äldre enhet.

Banner

Annons på Internet som ofta består av en puff eller typ av remsa på en del av webbsidan.

Batch file

En speciell typ av fil som innehåller instruktioner till andra program eller andra programnamn som utförs i tur och ordning.

Blackberry

Är en typ av smartphone som introducerades 1999 från det kanadensiska företaget RIM. Har sin stora användargrupp i USA men har inte fått något stort fotfäste i Europa.  

BLOB

Binary Large Object är en samling av binära data som lagras som en enda enhet i ett databashanteringssystem (DBMS) och används främst för lagring av multimediaobjekt som bilder, video men kan också användas för lagring av program eller kodfragment.

Blogg

En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp.

BOB

BOB  eller som vi på Awave säger.. "BIG ORANGE BUTTON". Är ett språk vi på Awave gärna använder när vi pratar konvertering. BOB är den stora tydliga knappen som vi vill att besökaren skall klicka på.  Kan vara en köpknapp, kontakta oss eller driva besökaren till någon annan sida och funktion.  BOB behöver inte alltid vara orange men den skall vara tydlig och dra blicken mot sig.  

Boolean

En form av algebra där alla värden är antingen SANNA eller FALSKA. Är väldigt viktigt i datavetenskapen eftersom den passar så bra ihop med det binära talsystemet, där varje bit antingen har värdet 0 eller värdet 1 och därmed är varje bit också SANN eller FALSK.

Brandvägg

Används för att skydda datorer och nätverk från intrång i första hand från Internet. Där kan man ange vilka portar som ska vara öppna för trafik, vilka protokoll som får användas och i vilken riktning detta tillåts (in eller ut). En brandvägg kan antingen vara en hårdvaruenhet, en dator, en router eller ett program som uppmärksammar om någon obehörig försöker komma in i datorn.

Brödtext

Benämningen på vanlig text med ett standardtypsnitt som upptar huvuddelen av en webbplats.

C#

Ett programmeringsspråk skapat av Microsoft. Det är ett objektorienterat språk som är en hybrid av C och C++. Används inom -Net frameworket.

Cache

En kopia av senast använda data eller ofta använda data som temporärt mellanlagrats i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden.

CAD

Computer Aided Design datorstödd konstruktion, metoder för att med hjälp av datorer konstruera kretskort, maskinelement och annat.

Captcha

Används vid inloggning på t.ex. e-posttjänster, inloggning i forum och i gästböcker samt före användning av e-post för att förhindra missbruk av e-posttjänsten som t.ex. utskick av spam. Användaren måste tolka en bild med tecken och sedan skriva in tecknen i en ruta.

Chrome

Webbläsare som kör varje enskild öppen webbsida som en separat process i operativsystemet. Om en sida krånglar eller kraschar så drabbas bara den sidan.

CMS

Ett webbpubliceringssystem (eng. content management system) är ett innehållshanteringssystem för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Sidor redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering.

Innehållet "content" sparas ofta i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningar för utseende och organisation av innehållet lagras också i regel i databasen eller filstrukturen. För att visa informationen i databasen används olika program- eller scriptsspråk som till exempel PHP, .Net.

Populära plattformat är Drupal, Joomla och Umbraco.

Cobol

Common Business Oriented Language är ett programmeringsspråk som främst är avsett för olika typer av administrativ databehandling.

Codec

Compressor/decompressor är en teknik för att komprimera och dekomprimera data. En codec kan finnas i programvara, i hårdvara eller i kombination av dem.

Community

En social nätverkstjänst är en mötesplats på nätet. Huvudsyftet med en community är att komma i kontakt med likasinnade.

Compact HTML

Delmängd av HTML som tagits fram för terminaler med lägre prestanda som mobiltelefoner och handdatorer. Stöder enbart GIF, inte JPEG eller tabeller och multipla fonter.

Coockie

Är en liten textbaserad fil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Används till exempel för att komma ihåg uppgifter som besökaren skrivit in på webbplatsen eller när den senste besökte webbplatsen.  

CSS

CSS - (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En enda CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra formateringen genom att det bara ändras i CSS-mallen. CSS har tagit HTML ett steg längre och möjliggjort formateringar och effekter som inte fanns i HTML standarden. En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde inbördes så att en "huvudmall" med de övergripande formateringarna kan ersättas på en lägre nivå av en "lokal mall" som då gäller före huvudmallen.

CSS3

Senaste version av Cascading Style Sheets eller stilmall som används för att sätta stil på webbplatser. Det är endast de senaste webbläsarna som klarar av att tolka CSS3.

Database engine

Databasmotor är det program eller den programmodul som ger tillgång till funktioner i ett databashanteringssystem.

DBMS

Database Managment System är ett system för databashantering (databasprogram). Några exempel på databassystem är Oracle, SQL, MySQL och DB2.

Dedikerad Server

Är en hostingtjänst som innebär att en kund (företag eller privatperson) hyr en fysisk server av en hostingleverantör. Att servern är dedikerad innebär att den inte delas med andra kunder (till skillnad från ett webbhotell).

Dekryptering

Omvandling av en krypto- eller chiffertext till klartext.

Delphi

Programmeringsspråk utvecklat av Borland International, Inc. Delphi liknar Visual Basic men baseras på Pascal som är ett högnivåspråk.

DIBS

DIBS Payment Services AB är en betalväxel för e-handel grundat 1998. Hette förut DebiTech AB.

DLL

Filtyp för Dynamic Link Library och en funktion i Microsoft Windows och .Net framworket. Programmoduler som används av flera olika program lagras i separata filer och anropas vid behov. Därmed behöver identiska rutiner inte finnas i alla program utan kan utnyttjas gemensamt av så kallad filtyp DLL.

DNS

Domännamnsystemet (Domain Name System) är ett system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk som till exempel Internet.

Domän

Databashantering på en uppsättning givna värden för ett visst attribut. Varje domän har ett unikt namn.

Drupal

Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (CMS), som bygger på öppen källkod, vilket innebär att koden är fri att nyttja utan licenskostnader. Verktyget är mångfaldigt prisbelönat med utmärkelsen Overall Open Source CMS Award åren 2007, 2008 och 2009, samt Best PHP Open Source CMS åren 2008 och 2009. http://www.packtpub.com/best-open-source-php.cms-finalists.

Dynamisk HTML

En variant av HTML som ger större möjlighet att styra koden på webbsidan.

E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk legitimation för användning på Internet. E-legitimationer utfärdas till privatpersoner av flera svenska banker, Telia samt Steria. Med e-legitimation kan man legitimera sig och skriva under avtal och transaktioner hos olika myndigheters och företags webbplatser. 

E-post

E-post, elektonisk post även kallad e-mail, mail eller mejl är en av de ursprungliga typerna av meddelandebefodran över Internet.

Editor

Redigerare, redigeringsprogram.

EPiServer

EPiServer - CMS är ett innehålls- och publiceringsverktyg. EPiServer är en stabil plattform för webbutveckling i Windows-miljö.

Error

Error eller fel uppstår när förväntade uppkomna värden och situationer inte stämmer överens.

Event marketing

Marknadsföring genom händelser och aktiviteter på Internet, exempelvis en tävling.

Exchange

Ett serverprogram från Microsoft för meddelandehantering och dokumenthantering, en form av växel.

Extranät

Skyddat privat nätverk men vars informationsinnehåll  och servrar är tillgänglig för inloggade kunder och andra externa samarbetspartners.

Facebook

Facebook är social nätverkstjänst som grundades i februari 2004. I början av 2012 hade Facebook mer än 700 miljoner aktiva användare. Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta meddelanden, samt få automatiska meddelanden när någon postar meddelanden eller media på deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola eller universitet. 

Felsäkert läge

Ett sätt att starta Windows. Då laddas inga drivrutiner in utan det är bara själva Windows som startas. Det är ett sätt att felsöka i Windows för det ger en möjlighet att hitta felaktigheter i drivrutiner och yttre enheter.

Filhanteringssytem

En samling program som innebär organisering, katalogisering, lagring och återvinning av filer.

Flash

Flash eller Adobe Flash, en animationsteknik för webben som baseras på vektorgrafik.

Footer

Sidfot - text och annan information nedtill på en sida, skild från huvuddelen av texten.

Frames

Ramar är fönsterteknik som infördes av Netscape. Med frames-tekniken är det lätt att inkludera ett annat dokument inom ramen. Idag rekomenderas det inte att använda ramar vid utveckling av nya webbplatser då det finns modernare metoder.

Frontend & Backend

Front-end och Back-end är begrepp som används inom informationsteknik för att beteckna den bearbetning som sker av eller nära användaren (användargränsorienterad bearbetning - front-end) och själva basbearbetningen (ofta på servernivå - back-end). 

FTP

File Transfer Protocol är ett överföringsprotokoll som används i bl.a. Internet för sökning och filöverföring.

Funktion

Färdigpaketerade tjänster och produkter som utformats för att stödja och förenkla ett specifikt arbetsmoment t.ex backup, statistik, inköp etc.

GAN

Global Area Network ett globalt nät som har en utsträckning över flera länder eller kontinenter.

Gateway

Utrustning som kopplar ihop nätverk med olika protkoll. Oftast är en gateway en specialiserad dator men det kan också vara ett program som kan köras på vilken server som helst.

Gatored

Webbkidnappad när man besöker en webbsida men omedelbart skickas vidare till en helt annan sida. Detta kan ske utan den första webbsidans utgivares vetskap.

GB

Gigabyte används för att ange kapaciteten hos arbetsminnen och hårddiskar.

Gentoo

Ett utförande av Linux och skiljer sig från andra distrutioner av Linux genom att kompileras på plats av användare och då anpassas till den dator som den ska köras på.

Gif

Graphics interchange format är ett vanligt format för komprimerade bilder och är ett av dem äldsta formaten för bildfiler.

Googla

Sökning på Internet. Ordet kommer från sökmotorn Google som är en av de mest använda på Internet.

Google

Google (även kallad Google Sök) är en sökmotor som ägs av Google Inc. Webbplatsen är den mest besökta på hela Internet.

Google Analytics

En tjänst som ger utförlig statistik över besöken på webbplatser. Det förutsätter att ägare har installerat en bit kod Google Analytisc tracking code (GATC) på webbsidoern

Google Maps

En gratis kartbilds- och satellitfototjänst från Google. Kartorna och satellitfotona täcker nästan hela jordklotet och kan zoomas in och ut.

GUI

Grafiskt användargränssnitt är en metod för att underlätta interaktion mellan människa och dator.

Guideline

Riktlinjer för arbetets utformning och genomförande.

Hackare

Person som försöker forcera datorsystems säkerhetsspärrar i syfte att sabotera programvara eller att komma åt, utnyttja eller eventuellt förändra skyddad information.

Handdator

Bärbar dator som är så lite att den kan hållas i handen vid användning.

Hardware

Hårdvara/maskinvara- datorns matriella delar och tillbehör.

Hdd

Hard disk drive - hårddisk

Header

Sidhuvud text och annan information överst på sidan, skild från huvuddelen av texten.

Hemsida

Eller home page är benämningen på startsidan/ första sidan för en webbplats. Det är alltså den sidan som man först kommer till och man sen navigerar sig utifrån. För att benämna ens alla sidor så används begreppet webbplats.

HTML

Webbsidor är uppbyggda av sidbeskrivningsspråket HTML (HyperText Markup Language). Det innebär att utseende och innehåll styrs av att HTML-koden kan beskriva sidan på rätt sätt för din webbläsare. 

HTML5

Internet har förändrats väldigt mycket sedan html 4.01 blev en standard 1999. 

Html5 kommer med många nya element för en mer avancerad struktur, hantering av formulär och multimedia. 

Nedan några av de viktigatse HTML5 elementen:

<aside> Definierar innehåll utanför sidans innehåll
<bdi> Isolerar en del av en text som kan form-ateras på ett annat sätt än texten utanför den delen
<details> Definierar ytterligare information som användaren kan se eller gömma
<figure> Specificerar fristående innehåll, som till exempel illustrationer, diagram, foton och kodlistor
<section> Definierar en specifik sektion i ett dokument
<time> Definierar datum och tid
<audio> Definierar ljudinnehåll
<video> Definierar videoinnehåll
<source> Definierar multipla källor för multimedia
<embed> Definierar en container för en extern applikation eller interaktivt innehåll
<datalist> Specificerar en lista med fördefinierade val för input-kontroller

Https

Secure http ett tillägg till http för behörighetskontroll och kryptering av data mellan en webbserver och en webbläsare. 

Hyperlänk

Hyperlänkar inom webben är baserade på HTLM och http.

Det finns olika typer av hyperlänkar, de vanligaste leder till en annan webbsida. Genom att lägga till så kallade ankare i webbsidans källkod kan hyperlänken leda till ett annat avsnitt på samma webbsida.  

IIS

Microsoft Internet Information Services eller Server, Microsoft ISS är en serverprogramvara från Microsoft för internetbaserade tjänster.

Index

Lista över innehållet i en informationsmängd oftast i alfabetisk ordning.

Internet

Är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild.

Internwebb

Se intranät.

Intranät

Ett privat datornätverk inom ett företag eller en organisation bestående av ett antal sammankopplade lokala nätverk som är skyddade av en nätverksbrandvägg.

Intranätwebb

Eller Internwebb är en webbplats för utbyte av intern information inom ett företag eller  en organisation.

IOS

Ett operativsystem från Apple som används i Apples mobila enheter Iphone, Ipad och Ipad touch.

IP-adress

Numerisk adress till datorer på Internet och står för Internet Protocol. 

iPad

iPad är en surfplatta, eller en portabel pekdator, som utvecklats av Apple.

Ipad presenterades första gången 27 januari 2010 i USA. Den släpptes i Sverige i november 2010.

Ipad 2 (2:a generationen) började säljas  i Sverige i mars 2011 och ett år senare lanserades Ipad 3 (3:e generationen) i mars 2012 i USA och strax därefter också i Sverige.

Ipad 2 har en 9,7 tums multi-touch (tryckkänslig) IPS skärm. Den är även LED-bakgrundsbelyst. Den har Apple Dual-Core A5 chip på 1,5 GHz.

Ipad 3 har A5X, 1 GHz processor, 1GB ramminne . Retina-skärm.

Facetime för iPad har kommit vilket gör det möjligt att kommunicera med personer. Ipad erbjuder en variant med stöd för datatrafik i mobilnätet.

Ipad:s användningsområden är bl.a. : internetsurfing, e-post, bilder, filmer, musik, spel, appar och e-böcker.

Wi-Fi finns inbyggd i Ipad och med dess hjälp kan man koppla upp sig mot internet genom en modifierad version av webbläsaren Safari. Ipad kan även ansluta sig till Internet via telefonnätet.   Safari har stöd för HTML 5, CSS3 och JS vilket gör att den kan användas för webbapplikationer.        

För mer information se www.apple.com/ipad

iPhone

Iphone är en smartphone som utvecklats av Apple.

Iphone har givits ut i flera utgåvor. Iphone 4S är den femte och senaste smartphonen inom Iphone-serien. Den lanserades den 14 oktober 2011 i USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan. I oktober samma år släpptes den i ytterligare ett antal länder.

Telefonen saknar fysiskt tangentbord, i stället finns ett virtuellt tangentbord på pekskärmen.

Gränssnittet bygger på att användaen ”flyttar runt ” innehållet på skärmen genom att ”svepa” (trycka, dra och lyfta) med fingret. Beroende på hastighet och acceleration i fingerrörelsen, flyttas innehållet olika långt och/eller snabbt.

Iphone:s användningsområden är många bl.a. : kamera, telefon, multimedia, webbanslutningar, e-post och olika program bl. a. Youtube.

Iphone är kompatibel med Mac OX 10.4.10 eller senare, Windows XP SP2, Windows Vista och Windows 7. Oavsett vilket operativsystem som används, behövs även iTunes 7.7 eller senare version.

Wi-Fi, finns inbyggd i Iphone och med dess hjälp kan man koppla upp sig mot internet genom en modifierad version av webbläsaren Safari. Iphone kan även ansluta sig till Internet via telefonnätet. Safari har stöd för HTML 5, CSS3 och JS vilket gör att den kan användas för webbapplikationer.

För med information se: www.apple.com/iphone

Java

Objektorienterat programmeringsspråk för distribuerad programmering som utvecklats av Sun. Syftet med Java är att det skall vara oberoende av dator eller plattform där programmen körs.

Javascript

Javascript är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamisktoch hanterar funktioner som första klass objekt. Javascript används främst på klientsidan på webbplatser. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas Javascript i, eller inkluderas från, HTML-sidor. Exempel på användningsområden är kontroll av ifyllda fält innan formulär skickas till en server och funktioner för att visa eller dölja delar av en sida. Javascript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling.

JDBC

Java Database Connectivity är ett programmeringsgränssnitt som hjälper program som är skrivna i Java att samverka med databaser.

Joomla

Är ett fritt open source innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med hjälp av databasen MySQL. Fördelen med Joomla är att man enkelt kan ändra hela sidans utseende och lätt behålla innehållet (informationen).

Man kan också uppdatera och redigera sin sida enkelt direkt på servern med vilken dator som helst bara den har internetanslutning.

Journal Blog

Dagboksblogg den vanligaste formen av personlig blogg.

JPG

En standard för komprimering av data i första hand fotografier och andra bilder som innehåller många färger och gråskalor.

jQuery

Jquery är ett JavaScript-bibliotek som är tänkt att förenkla HTML-, DOM- och CSS-modifikation, händelsehantering, animering och AJAX för att snabba upp webbutvecklingen. 

JSON

JavaScript Object Notation är ett kompakt, textbaserat format för datorer som används för att utbyta data.

JSP

Java Server Pages ett alternativ till Microsofts ASP. Det är ett hjälpmedel för konstruktion av föränderliga webbsidor.

Kanal

I pushteknik motsvarar en kanal grovt sett en kanal i TV. Den som har en pushklient kan prenumerera på en eller flera kanaler, med program som sänds över internet till mottagare som begär det. Innehållet kan anpassas till mottagarens önskemål.

Keylogger

Tangentbordsregistrerare är ett program som registrerar alla tangentnedtryckningar (även lösenord och andra hemliga uppgifter) och skickar sedan dem vidare till någon som vill förstöra.

Klassiskt ASP

ASP = Active server Pages är ett skriptspråk skapat av Microsoft. ASP används fortfarande på många webbplatser runt om men Microsoft har officiellt lagt ner ASP till förmån för nyare ASP.Net

Klient

Program som lägger över arbetsuppgifter på ett annat program (servern).

Knowledge management

Kunskapshantering- allmän betckning på datorprogram som marknadsförs som hjälp att spara, lagra och hitta sådan företgasinformation som annars är svårfångad.

Kod

Källkod eller programkod, instruktioner och uttryck angivna i ett programmeringsspråk.

Kompatibel

Datorer eller andra enheter där samma program kan köras utan större ändringar och är kompatibla med varandra.

Kompilering

Kompilering innebär att datorn översätter ett program från ett språk till ett annat. Programmet som utför arbetet kallas kompilator.

Kryptering

Eller chiffering metoder för att hemlighålla text och data så att de inte kan läsas av någon annan. Motsatsen till kryptering är dekryptering.

Källspråk

Ursprungligt språk som används av programmeraren och som översättningsprogrammet bearbetar så att en version erhålls i maskinspråk (objektkod) som datorn förstår.

Lamp

Förkortning för Linux, Apache, MySQL och PHP en grupp produkter som är skriven i öppen källkod och som brukar användas tillsammans för att utveckla och underhålla webbsidor och för att köra webbplatser.

Landningssida

Är den sida som användaren kommer till när man klickar på en länk.

LDAP

Lightweight Directory Acces Protocol, en katalogtjänst som använder delmängd av standarden X.500 för att ge en gemensam metod för att identifiera användar- och gruppinformation. LDAP är standarden för förfrågan till katalogtjänster på internet.

Licens

Tillåtelse att använda ett datorprogram med beskrivning av vad användaren får och inte får göra med programmet.

LinkedIn

En webbtjänst där man kan sköta sitt privata och professionella nätverk. Dess huvudsakliga inriktning är att man ska kunna återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor. Med hjälp av sitt kontaktnät kan man sedan hitta nytt arbete eller nya affärsmöjligheter.

Linux

GNU/Linux är ett operativsystem som till största delen och i några varianter helt består av fri programvara.

Logotyp

Grafisk utformning av namn på företag, myndigheter, organisationer, tidningar samt varumärken. Kallas även logo eller logga.

LOL

Slanguttryck som används idag bland olika digitala medier. LOL = Laugh Out Loud – skratta högt eller Lots Of Laugh – mycket skratt. 

Lorem ipsum

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar.

Det är ett välkänt faktum att läsare distraheras av läsbar text på en sida när man skall studera layouten. Poängen med Lorem Ipsum är att det ger ett normalt ordflöde, till skillnad från "Text, Text, Text ", och ger intryck av att vara läsbar text. Många publiseringprogram och webbutvecklare använder Lorem Ipsum som test-text, och en sökning efter "Lorem Ipsum" avslöjar många webbsidor under utveckling.

Lösenord

Password ett hemligt ord, teckenkombination eller fras som används vid inloggning tillsammans med användarnamn.

Magento

En open source-baserad webbapplikation för e-handel som lanserades 31 mars 2008.

Markup

Att förse text eller andra filer med instruktioner eller extra information för att underlätta automatisk hantering och informationssökning.

Maskinkod

Även kallat maskinspråk eller binärkod är det "språk" en processor direkt förstår och klarar att exekvera. Varje processortyp har sin särskilda maskinkod som är ett uttryck för dess instruktionsuppsättning.

MCF

(Meta content framework) En föreslagen standard för beskrivning av strukturer på webbsidor. Mcf, som är en tillämpning av XML, kan beskriva webbplatser och kanalers struktur, hur man håller reda på diskussionstrådar i e-post, beskriva funktioner i kalendrar och adressregister, beskriva versionshantering av dokument samt specificera e-handel.

Microsoft

Amerikanskt programföretag, känt för bl.a. operativsystemet MS-DOS och Microsoft Windows. Grundat av Bill Gates och Paul Allen.

Migration (data)

Används i IT-sammanhang när man flyttar över, migrerar, program, data eller hårdvara till någon annan tillämpling eller till någon annan plattform.

Mockup

Prototyp som innehåller en del av funktionaliteten i ett system och som möjliggör test av systemet.

Modul

Är ett insticksprogram som utökar funktionaliteten i Drupal. Det finns över 12 000 moduler till Drupal och några av dem pouläraste modulerna är:

 • Kontaktformulär
 • Kalender
 • E-shop
 • Bannersystem
 • Gästbok
 • Forum
 • Bildgalleri
 • Nyhetsbrevsutskick
 • Utskriftsvänliga sidor
 • Grafisk redigering av webbsidor

Mon Tools

Mon Tools är en gratis bevakningstjänst för övervakning av webbsidor. Mon Tools kontrollerar webbplatsen eller servern med jämna intervall och skickar en varning om webbplatsen ligger nere.

MSSQL

Microsoft SQL server är Microsofts databashanterare.

MySQL

Är en databashanterare. Den använder sig av frågespråket SQL och är en fri programvara. MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom Linux-världen, men finns även för ett flertal andra operativssystem, Mac OS X, NetWare, Solaris och Windows.

Navigator

Ett program som man använder för att surfa på Internet t.ex Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer.

Netbook

Minibärbar - en liten bärbar dator

Netscape

Netscape är företaget som skapat webbläsaren Netscape Navigator, ett av de mest använda programmen för att surfa på Internet.

Netware

Är ett operativsystem skapat av Novell som är avsett att köra på endast servrar. Det finns dock en klientdel som man installerar på användarens arbetsstationer för att få åtkomst till serverns fil- och skrivartjänst.

Node js

Node js är ett Javascript språk används på serversidan för att kommunicera med webbläsaren.

Notebook

En lätt bärbar dator (helst inte två kilo).

Notification

Avisering

Nätetikett

God sed på Internet.

Nätverksskiktet

De funktioner i ett datornät som ser till att ett meddelande går från avsändaren till mottagaren.

ODBC

Open Database Connectivity är en standardiserad åtkomstmetod för databaser och målsättningen för ODBC är att möjliggöra att komma åt data från alla applikationer oavsett vilket databashanterare eller operativsystem man använder. ODBC är en säker metod då inloggningsuppgifter skyddas utanför kod. Detta skapar en aningen långsamare överföring än det mordernare OLEDB.

OECD

Riktlinjer för säkerhet i informationssystem är ett dokument som definierar basen för IT-säkerhetsfilosofier.

OLEDB

Object Linking and Embedding Database är ett modernt protokoll som ger åtkomst till databaser på ett enhetligt sätt. 

Ompekning

Att ändra adress till en domän i internets adressystem dns. Man behåller domänen (det som står i webbadressen) men ändrar ip-adressen.

Open Source

Öppen källkod är principen att all källkod ska vara fri. En användare ska alltid kunna ha möjligheten att göra ändringar eller kompletteringar. Även distributionen ska vara fri och källkoden ska följa med programmet. Principen om öppen källkod förvaltas av OSI.

OpenGL

Open Graphics Library är en specifikation som definierar ett plattforms-oberoende API för att skriva applikationer med datorgrafik i två eller tre dimensioner.

Operativsystem

Datorns styrsystem- program som styr datorns inre arbete och som döljer hårdvarans tekniska detaljer för användaren och programmerare. Vanliga operativsystem är Windows, Mac OS och UniX.

Oracle

Oracle Corporation är världens största programföretag som enbart arbetar med databasprodukter. Är inriktat mot högpresterande arbetsstationer och minidatorer som serverplattformar för databassystem.

Osx

Operativsystemet i Mac-datorer.

PayEx

Kreditmarknadsbolag som arbetar med outsourcing av betalningsprocesser. Betalningslösningar för Internet, mobil och fysisk handel, rating/billing, faktura- och reskontrahantering, inkasso samt kredithantering.

Paypal

Ett e-handelsföretag som erbjuder tjänster för betalningar och penningöverföringar över Internet. 

Payson

Payson AB ett svenskt e-handelsföretag som lanserades i början av 2004 för person- till personbetalningar över Internet.

PGP

Pretty Good Privacy är ett program som används för att kryptera och dekryptera e-post, texter och filer. Det bygger på ett system med privata och offentliga nycklar.

PHP

Hypertext Preprocessor är ett skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata). Det finns också en CLI-applikation för PHP som gör att skript kan köras direkt utan webbserver.

Pinterest

En webbtjänst eller också kallad en  social nätverkstjänst där användaren kan ladda upp, organisera och dela med sig av sina bilder på digitala anslagstavlor, pinboards.

Portal

Startsida på Internet varifrån man kan nå andra webbsidor.

PostgreSQL

Är en kraftfull databashanterare baserad på öppen källkod. Den följer SQL- standarden i mycket hög grad och erbjuder avancerade funktioner som vissa enklare databaser saknar, exempelvis lagrade procedurer, triggers och stöd för användarskapade funktioner i en mängd olika språk.

Publiceringsverktyg

Ett Publiceringsverktyg (eng. content management system) är ett innehållshanteringssystem för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Sidor redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering.

Innehållet "content" sparas ofta i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningar för utseende och organisation av innehållet lagras också i regel i databasen eller filstrukturen. För att visa informationen i databasen används olika program- eller scriptsspråk som till exempel PHP, .Net.Populära plattformat är Drupal, Joomla och Umbraco.

PUL

Personuppgiftslagen som gäller från 1998-10-24 som reglerar hur personuppgifter får hanteras. PUL ersätter datalagen. lagen påverkar hur man använder personuppgifter som namn och annat på framförallt Internet.

Raid

Teknik för säker datalagring på flera hårddiskar hopbyggda till en enhet.

Ram

Den typ av fysiskt minne som används som arbetsminne.

Ras

Del av nätprotokoll som håller reda på användare.

Redmine

En flexibel projektledning webbapplikation. Skrivet med Ruby on Rails är det plattformsoberoende och cross-databas. Redmine är öppen källkod.

Relationsdatabas

Databas bestående av flera tabeller med överlappande information.

Robotfilter

Funktion i ett program vars syfte är att säkerställa att användaren är en människa genom att ge användaren en uppgift som bara en människa kan lösa.

RSS

En samling XML-baserade filformat som används för att till exempel prenumera på ett nyhetsflöde.

Ruby on rails

Är ett ramverk för att snabbt utveckla webbapplikationer. Är fortfarande ganska ovanligt på marknaden.

Rulla

Förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i fönster.

Scrum

Scrum är en metodik för systemutveckling. Ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad affärsnytta.

SEO

Search Engine Optimizing eller sökoptimering. Det är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.

Session

En körning av (flera) datorprogram.

Sessionscookie

Till skillnad från den vanliga cookien som lagras i besökarens dator lagras sessionscookien endast tillfälligt i minnet. 

Skript

Text som innehåller instruktioner eller kommandon till program.

SLA

Service Level Agreement eller som det kallas på svenska servicenivåavtal eller servicenivåöverenskommelse reglerar avtalad servicenivå till exempel att lägga en order ska ta 3 sekunder.

SOAP

Simple Object Access Protocol är en metod för att tillämpningsprogram ska kunna kommunicera med varandra över Internet oberoende av plattform. Används ofta som protokoll mellan två olika system som skall kommuncera.

Sociala medier

Betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll några exempel är Facebook, Twitter, Linkedin och Google++.

Socialt medium

Mötesplats på Internet där innehållet skapas av användarna och vars syfte är att skapa, upprätthålla och utveckla kontakter och relationer genom informationsutbyte.

Solaris

Ett Unix - operativsystem är känd för sin skalbarhet.

SQL

Structured Query Language är ett standardiserat frågespråk för databaser.

Tabell/Uppställning

Ordnad och indexerbar följd av dataelement, oftast av samma typ.

TCP/IP

Transmission control protocol/internet protocol - det grundläggande protokollet för Internet. 

Teaser

En webbsida som är utformad för att locka läsare till en annan webbsida.

Tiff

Tagged Image File Format är en standard för lagring av bilder (pixeluppbyggda) av målar typ. Lagringsmetoden ger en komprimerad fil som tar mindre utrymme än om den lagras på vanligt sätt.

Toppdomän

Bokstäverna efter den sista punkten i Internet-adressen, toppdomänen som i vissa fall är en landskod t.ex. Sverige SE, Finland Fi. Com, net, org, info, biz, name är landsobundna och kallas även för gTLD (Generic Top Level Domain) och kan registreras av vem som helst världen över.

Touchpad

Styrplatta - beröringskänslig yta som man använder istället för mus på mobiler och datorer. Man styr genom att dra fingret på styrplattan. Andra namn är pekplatta och surfplatta.

Trace

Spårning, genomgång och stegning - exekvering av ett program eller rutin med en rad i taget i syfte att hitta fel eller visa hur det fungerar.

Transaktion

Databaser - en eller flera arbetsuppgifter (tillägg, ändringar, strykningar) som måste göras samtidigt. Alla delar av en transaktion måste genomföras framgångsrikt om något går fel under transaktionen så återgår databasen till orginalet igen (inga ändringar sparas).

Twitter

Är en social nätverkstjänst och mikroblogg som möjliggör för användaren att skicka och läsa meddelanden, så kallade tweets.

Typsnitt

En komplett uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med ett visst utseende som har ett gemensamt namn.

Ube

Obställd massutskick av e-post detsamma som spam.

Ubercart

Ubercart, är en e-handelsplattform som utvecklats för Drupal, ett av de ledande open source CMS.

Unicode

System för hantering av bokstäver och tecken från världens alla språk i datasystem.

Uppgradera

Skaffa en nyare bättre version av något.

Upphovsrätt

Den lag- och regelsystem som säger att något som skapats av en viss person inte får kopieras eller användas hur som helst av någon annan.

Upplösning

Avståndet mellan punkterna i en punktmatris (avståndet mellan punkterna på en bildskärm). Ju större upplösningen är desto bättre är bildskärpan.

URI

Uniform Resource Identifier är det allmänna namnet på alla typer av namn och adresser som syftar på objekt i the World Wide Web.

URL

Uniform Resource Locator, webbadress, standard för hur adresser är uppbyggda på Internet.

Validator

Program som går igenom html-kod, letar efter syntaxfel och markerar dem.

Validering

Kontroll av någon eller något verkligen har de egenskaper som de uppges eller förväntas ha.

Vattenfallsmetoden

Ett sätt att driva ett projekt, till exempel utveckling av en ny webbplats. Tanken är att varje steg ska vara helt klart och bedömas innan man går vidare i nästa steg.

För ett datasystemprojekt kan stegen variera i vattenfallsmetoden men oftast finns dessa steg med:

 • Förstudie / behovsprövning
 • Kravspecifikation / funktionell specifikation
 • Designspecifikation
 • Implementation
 • Test
 • Intergration / leverans
 • Drift och underhåll

Vb.Net

 Visual Basic .net är ett programmeringsspråk baserat på Microsoft Visual Basic och som används i .Net Frameworket.

VBA

Visual Basic for Applications programmeringsspråket i program från Microsoft. Med VBA kan programmering göras inne i program som Word, Access, Excel m.fl..

VBScript

Visual Basic Scripting Edition är ett skript språk som utvecklats av Microsoft och är baserat på programmeringsspråket Visual Basic men är enklare. 

Verifering

Kontroll av att ett program är utfört i enlighet med kundens beställning men också att det har uppfyllt andra krav t ex från lagstiftning och kvalitetspecifikationer.

Visual Studio

Microsoft Visual Studio är en avancerad programutvecklingsmiljö. Med Visual Studio kan man utveckla både PC-baserade applikationer för Microsoft Windows och Internetanpassade distribuerade applikationer.

VPS

Virtual Private Server, Virtual Dedicated Server eller Virtual Serber är en metod att partitionera en fysisk serverdator i flera virtuella servrar.  En virtuell servet kan köra sitt eget operativssystem och kan startas om utan att den fysiska servern startas om. 

W3C

World Wide Web Consortium är ett industrikonsortium grundat 1994 och arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara för webben med målet genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla potential.

Webbhotell

Utrymme för en webbplats. Upplåts oftast av hostingföretag till låg kostnad.

Webbplats

En webbplats kallas ibland för hemsida, webbsida, site etc. men är igentligen en grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare. En typisk webbplats brukar röra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller en viss organisations verksamhet. Sådana webbplatser kan omfatta hundratals webbsidor men kan också bestå av endast en eller ett fåtal sidor.  Just nu besöker du webbplatsen www.awave.se

Webbshop

Webbplats från vilken man kan beställa varor och tjänster.

Webbyrå

En webbyrå är en sorts reklambyrå som är inriktad på Internet och kommunikation genom digitala kanaler. Det finns olika varianter av webbyråer där vissa inriktar sig på entepriselösningar, andra på kampanjsiter eller så är de helhetsleverantörer.

Webbyråer inriktar sig oftast mot vissa tekniska lösningar så som Wordpress, Drupal, EPiServer, Umbraco eller något annat av de hundratals e-handels och CMS lösningar som finns på marknaden. De webbyråer som kallar sig för helhetsleverantörer erbjuder strategisk planering av kundens webbnärvaro och har själv alla kompetenser inom företaget.

Arbetet i en webbyrå sker oftast i agil projektform där ett projekt involverar många yrkesgrupper som projektledare, webbdesigner, Creative Director (CD), Art Director (AD), copywriter, interaktionsdesigner och programmerare. En webbyrås inriktning kan vara mer mot den tekniska implementeringen eller mer inriktad mot koncept, design och kommunikation. I riktigt stora projekt är oftast många olika specialistbyråer inblandade för att kunna leverera hela lösningen.
 

Webmaster

Eller webbmästare är den personen som är ansvarig för en webbplats. 

Windows

Microsoft Windows är ett samlingsnamn för flera familjer av operativsystem med mycket bred spridning på persondatorer. Namnet Windows syftar just på systemets grafiska användargränssnitt med fönsterhantering.

Windows Phone

Windows Phone är ett mobilt operativsystem utvecklat av Microsoft och är efterföljare till Windows Mobile-plattformen. Windows Phone är till skillnad mot sin föregångare i första hand anpassad för konsumentmarknaden.  Windows Phone lanserades hösten 2010.

Användargränssnitt och teknik

Windows Phone använder multi-touch teknik och CLED-skärmar och har ett nytt användargränssnitt med ett formspråk kallat Metro. Skärmen har ett virtuellt tangentbord med en särskild knapp för smileys.

Mjukvaran är integrerad med tredjeparts- och Microsoft-tjänster.  Webbläsare i Windows Phone 7.5 har en version av Internet Explorer Mobile med renderingsmotor som bygger på Internet Explorer 9.

Windows Phone har inbyggt stöd för Exchange, Yahoo Mail och Gmail och stödjer många andra tjänster via POP och IMAP-protokoll.

Microsoft släpper då och då programvaruuppdateringar för Windows Phone för att lägga till nya funktioner som efterfrågas av användarna och för att maximera telefonens prestanda.

Marketplace Microsoft

På Marketplace Microsoft virtuella underhållningsbutik för mobiler, finns för närvarande mer än 25 000 appar till Windows Phone 7. Ungefär hälften av apparna är betalappar, ca 30 procent är gratis, medan resterande är betalappar med möjlighet till gratis provperiod före köp.

Antalet appar är betydande och växer stadigt, men det är ännu långt ifrån iPhone (Appstore) och Android (Android Market) som har flera hundra tusen appar. Dock om ökningen av appar på Marketplace fortsätter att växa i samma takt som i dag, skulle Windows Phone ha ca 100 000 appar någon gång i slutet av 2012. Det är även möjligt att skapa egna appar med hjälp av gratisverktyg.

Man kan handla på Marketplace via telefon eller webben och även från Mac-dator och iPad.

För mer information se www.microsoft.com

Wireframe

En visuell guide som representerar skelettet ramen för en webbplats och skapas av så kallade interaktionsdesigners. Webbplatsens wireframes ansluter den underliggande konceptuella struktur eller informationsarkitektur, till ytan eller visuell design av webbplatsen.Wireframes bidrar till att skapa funktionalitet mellan olika skärm mallar för en webbplats.

Wireframes fokuserar på:

 • Den typ av information som visas
 • Utbudet av funktioner tillgängliga
 • De relativa prioriteringar information och funktioner
 • Reglerna för att vissa typer av uppgifter
 • Effekten av vissa scenarier på skärmen

WordPress

WordPress är ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagring. 

www

WWW (webben) är en av många tillämpningsområden för Internet, men eftersom WWW är den mest kända tillämpningen så sammanblandas Internet (talspråk nätet) och WWW ofta. Webben fick sitt genomslag i mitten av 1990-talet, ungefär samtidigt som privathushåll och företag i större skala fick möjlighet att ansluta sig till Internet, och WWW var vid sidan av e-posten den tjänst nykomlingarna främst använde. De funktioner WWW erbjöd fanns sedan tidigare i form av bland annat filöverföringsprotokollet FTP och filbläddringssystemet Gopher, vilka kan beskrivas som föregångare till webben, men WWW var betydligt mångsidigare och mer lättanvänt.

XHTML

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) är ett märkspråk och en vidareutveckling av HTML.

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation är det språk som används i formatmallar för XSL för att överföra XML-dokument till andra typer av dokument.

Yahoo

Katalog över webbsidor startade 1994.

Yaml

Språk för beskrivning av data som ska överföras via internet, ett enklare alternativ till xml.

YouTube

En webbplats för öppen publicering av video som läggs dit av användaren själv och vem som helst kan se.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Den grundlag som reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter, alltså radio, tv, film samt internet och annan datorbaserad kommunikation.