Kollektivavtal

År 2010 tecknade Awave kollektivavtal och är anslutna till Tjänstemannaavtalen genom Almega. För vår webbyrå har det alltid känts som en självklarhet att ha kollektivavtal och några av de viktigaste anledningarna vill vi sammanfatta här.

Våra anställda känner trygghet

Vi vill kunna erbjuda en stabil grund för de personer som jobbar för oss. När det finns tydliga ramar i kollektivavtalet för hur beslut ska fattas vet vi att det resulterar i en trygg och glad arbetsgrupp där fokus läggs på rätt saker.

Våra kunder känner trygghet

En glad och nöjd arbetsgrupp utför det bästa jobbet. Det bästa jobbet är också det vi alltid vill erbjuda våra kunder. Det är även viktigt att våra kunder kan känna tillit till våra resurser och vår kapacitet.

Vi som företag känner trygghet

Vi får hjälp och råd av experter och slipper lägga onödiga resurser på att ta egna beslut när frågor dyker upp. Detta gör i sin tur att vi kan lägga mer tid på våra kunder och göra det vi är bäst på – skapa kvalitet i vår produkt.