• Vi arbetar med dessa publiceringsverktyg.

    Vi hjälper företag med internetmarknadsföring och är såväl en digital kommunikationsbyrå som webbyrå. Hör av er till oss för att diskutera vad vi kan hjälpa ert företag med.

Publiceringsverktyg

Content Management System eller Publiceringsverktyg, är ett webbbaserat verktyg som används för att strukturera och hantera texter och bilder på webbplatsen. CMS möjliggör även integrering av befintliga applikationer till ett enhetligt gränssnitt.

CMS som både är sökmotor- och användarvänligt, kräver inte några datatekniska förkunskaper.  Genom CMS underlättas administrationen och uppdateringen av webbplatsen. Informationen får ett enhetligt utseende som gör att användarna känner igen sig. Förutom nöjda användare och lägre förvaltningskostnader ger CMS möjligheten till större affärsnytta på webbplatsen.

Awave arbetar i första hand med följande publiceringsverktyg:

Drupal Wordpress Umbraco Episerver
Drupal Wordpress Umbraco Episerver
Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (CMS), som bygger på öppen källkod, vilket innebär att koden är fri att nyttja utan licenskostnader.

WordPress är ett webbpubliceringsverktyg (CMS), som bygger på öppen källkod, vilket innebär att koden är fri att nyttja utan licenskostnader.

Umbraco är ett webbpubliceringsverktyg (CMS), som bygger på öppen källkod, vilket innebär att koden är fri att nyttja utan licenskostnader. Epicerver är ett webbpubliceringsverktyg (CMS), som bygger på .Net, systemet är ett av de största i norden inom licensbaserade CMS

 

Open source produkter som Joomla, Drupal och WordPress ökar kontinuerligt hos våra kunder genom sina lägre supportkostnader, ökade flexibilitet, enklare integration och kortare implementeringstid. Deras kvalitet har visat sig vara fullt jämförbar med traditionella licensierade produkter både vad gäller prestanda och funktionalitet.

Open source plattformar är att föredra om företaget vill vara leverantörsoberoende och själv styra vidareutvecklingen av systemet utan låsning till framtida licenskostnader. Den öppna källkoden gör att användaren inte blir bunden till en specifik leverantör. Användaren äger själv koden och är därmed fri att använda den efter eget tycke.

Som leverantör av CMS-lösningar erbjuder Awave:

  • Erfarenhet från 100-tals utvecklingsprojekt av open source lösningar
  • Kompetens och erfarenhet av marknadens ledande CMS-plattformar
  • Helhetsåtaganden från idé och konceptutformning till drift och support av utvecklad webbplats
  • Erfarenhet från integration mot affärssystem
  • Kundfokus med målsättning att nå långsiktiga kundrelationer
     

Att välja rätt CMS-verktyg

Det finns en uppsjö av olika CMS. Att välja rätt är svårt om man inte är väl insatt i de olika alternativen. Vi har satt samman en kort guide som kan hjälpa dig att välja rätt verktyg. Vi har valt att jämföra Drupal, Joomla och WordPress då det är system vi har mycket erfarenhet av. Alla jämförda CMS har stöd för plugins, teman och flera användare. De är dessutom alla skrivna i PHP och använder normalt en MySQL-databas.

Drupal

Drupal är ett mycket flexibelt system. Det hanterar många olika sorters webbsidor, bloggar, communities, webbshopar med flera. En Drupalinstallation är ganska lättviktigt från start medans en normal Drupalsida är betydligt mer avancerad.

All denna flexibilitet gör dock att Drupal kräver mer initial konfigurering för att sätta upp en ny sida. För att få exakt den funktionalitet man eftersöker krävs det mer installationstid. Det lägger även stora krav på att välja rätt byggstenar för att sätta upp de funktioner och användningsområden man vill uppfylla. I slutändan är resultatet väldigt kraftfullt och kan täcka upp de flesta användningsområden. En stor fördel med att använda Drupal är den rika gemenskapen - det finns en uppsjö av plugins och många är hjälpsamma oavsett om man är användare, administratör eller utvecklare.

WordPress

WordPress är först och främst ett bloggsystem. Om du är ute efter en sida som utgörs huvudsakligen av en blogg är WordPress antagligen det du söker efter. Det krävs förhållandevis lite konfigurering för att få upp en fullt funktionell blogg. Inbyggt från start i systemet finns kommentarer, trackbackurlar och ping-tjänster (t.ex. Twingly). På senare tid har det kommit flertalet plugin till Wordpress som skapar nya möjligheter för utvecklare. Vid mer avancerad och omfattade funktionaliet tenderar det till att krävas många plugins med olika funktioner för att uppnå önskat resultat. 

Värt att tänka på när du väljer Wordpress är att planera hur du vill använda din sida i framtiden. Om du har intresse av att i framtiden lägga in mer avancerad funktionalitet såsom fler bloggar, en webbshop eller community-funktionalitet kräver det mer utveckling än de andra systemen och i vissa fall går det inte alls utan att backa flera steg och bygga om saker.

Joomla

Av de tre jämförbara systemen är Drupal och Joomla de som är mest lika varandra. De skiljer sig dock på ett antal viktiga punkter. Där Drupal kräver mer initial utvecklingstid känns Joomla mer som ett komplett paket direkt vid installation. Administrationsgränssnittet är pedagogiskt och man kan komma åt de vanligaste funktionerna utan någon särskild utbildning.

Joomla är lämpligt att välja om man vill ha mer funktionalitet från sin sida än bara till exempel bloggning men samtidigt ha möjlighet att få in mer avancerade komponenter i medelstora sidor.