• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Ecco active

Ecco active är ett intranät, byggt på uppdrag av Motivation Service, för att tillhandahålla information och säljtävlingar för Eccos butiker och återförsäljare i norden.
Intranätet är byggt för att enkelt göra uppgraderingar, byta layout, koppla in nya funktioner och innehåller även ett egenbyggt CMS. Utmaningen i projektet var att skapa ett  intranät, på bara några veckor, som sedan skall vara enkelt att vidareutveckla.
Ecco Active gick live våren 2009 och används och uppdateras löpande.

Plattformen är byggt i c# .net med hibernate och  MSSQL.
Awave har ansvarat för all utveckling och design.

www.ecco.se

 • .NET
 • CSS
 • Design
 • FTP
 • HTML
 • jQuery
 • Projektledning
 • XML
< Tillbaka till alla projekt