• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Etal Group

Webbyrån Awave har utvecklat Etal Groups nya webbplats, http://www.etalgroup.com. Webbplatsen som helt är byggd på Drupal 7, lyfter fram företagets verksamhet och produkter. Huvudsyftet med hemsidan är att ge Etal Groups återförsäljare aktuell information och detaljerade specifikationer om företagets produkter. Hemsidan skall även sprida Etal Groups varumärke och skapa efterfrågan på marknaden. När slutkunden besöker webbplatsen slussas de direkt till en återförsäljare. Awave löste detta med en kombination av en världskarta och genom att puffa återförsäljarnas logotyper direkt på startsidan.

På startsidan finns även tydliga ytor som länkar vidare besökaren till olika undersidor som beskriver Etals processer i tillverkningen. Givetvis innehåller webbplatsen också allmän information om företaget och kontaktuppgifter etc.

Sökmotorn har tydliggjorts och finns i en enkel och i en avancerad modell. Besökare som vill göra en förfinad sökning använder den avancerade modellen och de som vill söka på enklare sätt använder standardsök på webbplatsen. Genom att bygga ihop sökmotor med en mer traditionell produktlistning behöver besökaren aldrig fundera på vilken väg hen skall gå för att hitta önskad produkt. Varje produkt listas med fakta, specifikationer och med tillhörande datablad i PDF.

Om besökaren inte skulle hitta en produkt finns möjligheten att direkt ta kontakt med Etal Group för personlig service. Webbplatsen har importfunktion för att kontinuerligt läsa in produkter och har samtidigt en kraftfull motor för presentation och sökning av alla produkter. Installationen bygger helt på CMS Drupal 7 och dess standardmoduler.

Awave har ansvarat för koncept & idé, design och interaktion samt programmering av http://www.etalgroup.com. 

http://www.etalgroup.com

 • AJAX
 • CSS
 • Design
 • Drupal CMS
 • HTML
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
 • XML
< Tillbaka till alla projekt