• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Fitnessguru

Awaves uppdrag var att bygga en dynamisk e­handelsplattform för ett av Sveriges största fitness­företag. Kravställningen var att den nya e­handels­ plattformen skulle använda den senaste tekniken samt erbjuda besökare någonting utöver det van­ liga.

Webbplatsens syfte är att öka lönsamheten för Fitnessguru genom att få en så hög konvertering som möjligt. Köp via Internet ökar kraftigt från mobila en­ heter och surfplattor. Det är viktigt att den nya e­han­ delsplattformen hanterar alla typer av enheter.

Awave har ansvarat för att i nära samarbete med Fitnessguru, ta fram en ny responsiv och adap­ tiv design för hela e­handelsplattformen. Den nya adaptiva designen anpassar sig hela tiden efter den enhet som besökaren har. Vare sig besökaren sur­ far från en mobiltelefon, surfplatta eller dator skall upplevelsen bli densamma. Köpprocessen skall vara så enkel som möjligt. 

www.fitnessguru.se

 • AJAX
 • CSS
 • DIBS
 • Drupal CMS
 • HTML
 • jQuery
 • Mailchimp
 • PHP
 • Projektledning
 • Webbshop
 • XML
< Tillbaka till alla projekt