• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Intelliplan

Intelliplan utvecklar och säljer heltäckande affärssystem för främst bemannings- och rekryteringsföretag. Tjänsterna använda även av andra personalintensiva verksamheter i tjänstesektorn. Målet är att hjälpa kunderna att öka lönsamheten. Genom effektivisering av alla processer plockar Intelliplan onödig administration och frigör tid för lönsamt arbete.

Awaves fokus i uppdraget: Att skapa en förtroendeingivande, professionell och välkomnande webbplats, där besökarens intresse snabbt fångas in för de möjligheter ett affärssystem kan ge i verksamheten

Awave ansvarade för: All utveckling, design, interaktion och teknisk projektledning.

www.intelliplan.se

 • AJAX
 • CSS
 • Drupal CMS
 • HTML
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
< Tillbaka till alla projekt