• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Mabtech

Webbplatsen www.mabtech.com presenterar företaget Mabtech AB, dess verksamhetsområden, tjänster och produkter. Mabtech är ett bioteknikföretag med inriktning på forskning och tillverkning av monoklonala antikroppar.

Fokus vid skapande av e-handelsplatsen var tydlighet och användarvänlighet och en avancerad produktsökning som ska fungera och kännas bekant oavsett varifrån i världen besökaren kommer.

En utmaning för våra designers och programmerare var att skapa en stilren men samtidigt landslös webbplats som förmedlar förtroende. Eftersom vi surfar på olika sätt i världen lade programmerarna ner ett stort arbete med att få fram en sökfunktionalitet som passar besökare från alla länder.

Awave har ansvarat för design och interaktion samt programmering av webbplatsen i Drupal med Commerce.

www.mabtech.com

 • CSS
 • Design
 • DIBS
 • Drupal CMS
 • HTML
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
 • Webbshop
< Tillbaka till alla projekt