• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Nanokredit

Nanokredit erbjuder snabba enkla finansiella tjänster utan krångel och onödig administration. Nanokredits tjänster är ett modernt komplement till de traditionella utlåningstjänsterna som tillhandahålls på marknaden. Företaget riktar sig till alla som är i behov av att låna pengar snabbt, under en kortare period och som vill ha en tydlig total kostnad för detta.

Awaves fokus i uppdraget: Systemet skulle vara så automatiserat att endast den manuella kontrollen skulle skötas av personal.

Awave ansvarade för: All utveckling, grafisk design, interaktionsdesign och teknisk projektledning.
Utvecklingsmiljö: Till webbplatsen hör ett egenutvecklat CRM-verktyg och en Iphone-app. Systemet är kopplat till allt från kreditkontroll till bank och rapportsystem.

 

www.nanokredit.se

 • .NET
 • AJAX
 • Apple
 • CSS
 • HTML
 • Joomla
 • Mobil webbplats finns
 • PHP
 • Projektledning
 • XML
< Tillbaka till alla projekt