• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Sveriges Åkeriföretag

Vid utvecklandet av webbplatsen http://www.akeri.se har mycket fokus lagt på användarvänlighet och tillgänglighet. Information har strukturerats om och målet vid interaktionen har hela tiden varit att besökare och medlemmar på enklaste sätt skall hitta den information de söker.

Bakom kulisserna finns en kraftfull medlems och bokningsmotor som är integrerad med Sveriges Åkeriföretags medlemssystem. I medlemssystemet hanterar Sveriges Åkeriföretag alla medlemmar och bokninsgbara aktiviteter såsom utbildningar. Medlemmar kan logga in på webbplatsen, få ta del av specifik information och ändra sina uppgifter som finns i den allmänna förteckningen som finns över olika företag i branschen.

Awave har haft ett totalansvar vid framtagandet av http://www.akeri.se. Webbplatsen är utvecklad i den senaste versionen av Drupal 7 med  fleratlet standardmoduler samt några specifikt utvecklade moduler för bokning, integrationer och för det integrerade intränat som används av Sveriges Åkeriföretags medarbetare.

www.akeri.se

 • AJAX
 • CSS
 • CSS3
 • Design
 • Drupal CMS
 • Facebook Connect
 • Google maps
 • HTML
 • HTML5
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
 • SEO
 • XML
< Tillbaka till alla projekt