• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Systecon

Webbplatsen Systecom presenterar företaget Systecon AB, dess verksamhetsområden och tjänster. Systecon är ett företag med inriktning på systemlogistik och livslängdsekonomi.

Fokus vid skapande av webbplatsen var att få flödet vid kursbokning, referenshantering och användardokument att bli så överskådligt som möjligt. Detta löstes genom att skapa ett tydligt rättighetssystem och en tydlig administration.

Awave har ansvarat för interaktion och programmering av Systecon i Drupal. En utmaning för våra programmerare var att få en förståelse för alla flöden och funktionalitet som skulle samspela på webbplatsen.

www.Systecon.se

 • Drupal CMS
 • HTML
 • PHP
 • Projektledning
< Tillbaka till alla projekt