• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

WX3

Som kund åt Wx3 pratade vi snabbt ihop oss om vad vi tycker är så bra: Vi kom fram till följande:

 • Prisvärda lösningar
 • Personlig support
 • Kunniga och innovativa

Genom dessa budskap tog vi fram en ny upphottad grafisk profil åt Wx3. Efter att vi tagit fram underlag för syfte, kommunikation och målgrupper kom det sig naturligt att inte lägga så mycket fokus på teknik och produkter. Istället valde vi att ta fram en responsiv webbplats som sätter mjuka värden i fokus. Värden och lösningar som ger kunderna mervärde och affärsnytta.  En telefonikösning som uppfyller ett behov till ett bra pris.

Webbplatsen är framtagen i Drupal, har ett extranät för Wx3s återförsäljare.

 

www.wx3.se

 • CSS
 • CSS3
 • Design
 • Drupal CMS
 • HTML
 • HTML5
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
< Tillbaka till alla projekt