• Designprocessen

    I designfasen tar vi fram den grundläggande grafiska formen och utvecklar interaktionen och användargränssnittet.

Design

Awave arbetar med en noggrant planerad designprocess, där kundens önskemål och verksamhetskunskap tillsammans med designerns kreativitet och tekniska kompetens samverkar.

Designprocessen

I designfasen tar vi fram den grundläggande grafiska formen och utvecklar interaktionen och användargränssnittet.

Vi arbetar med en noggrant planerad designprocess, där kundens önskemål och verksamhetskunskap tillsammans med designerns kreativitet och tekniska kompetens samverkar för ett lyckat resultat och kvalitet i leveransen. 

Genom hela designprocessen arbetar vi nära våra kunder för att försäkra oss om att vi utformar en design som väcker intresse, är lättnavigerad och fyller kundens behov. Vår målsättning är att skapa den optimala designen som ger både affärsnytta och en enkel förvaltning.


Designprocessen uppdelas i följande aktiviteter:

Idé och koncept

Vad vill företaget uppnå med sin webbsatsning och vilka är kunderna och konkurrenterna? Detta är några av de många och grundläggande frågor som måste besvaras. Med analysen som grund utarbetas sedan ett idéförslag. Detta bearbetas vidare för att så småningom leda fram till ett hållbart koncept som ska ligga till grund för utvecklingen av webbplatsen.

Grafisk form

I den grafiska designen visualiseras företagets identitet och de intryck företaget vill förmedla gentemot besökaren. Men formen har även avgörande betydelse för tydlighet och navigering på webbplatsen.

Wireframes

Efter att den grundläggande grafiska formen fastställts skapas wireframes som i enkel form beskriver den webbplats som sedan skall designas och utvecklas.

Interaktionsdesign

I interaktionsdesignen utformas webbplatsens funktioner med fokus på ökad försäljning och användarvänlighet. Målsättningen är att skapa system med förmåga att tillgodose både kundens och besökarnas behov och skapa en dialog, där besökaren ges enkla, tydliga möjligheter att interagera med systemet.

Tryck, banners och logotyper

Våra grafiska designers har bred erfarenhet av allt inom grafisk formgivning. I våra tjänster ingår design av flyers, banners och grafiska profiler för allt från företagslogotyper till affischer, bokomslag och diverse reklamtryck.