• Designprocessen

    I designfasen tar vi fram den grundläggande grafiska formen och utvecklar interaktionen och användargränssnittet.

Idé och koncept

Att förstå kundens verksamhet och målgrupp är avgörande för att utveckla ändamålenliga och innovativa system för våra kunder  

Idé

Vårt arbete börjar med en analys av vad kunden vill uppnå med webbsatsningen. Vilka kundkategorier vill företaget nå, vilka är konkurrenterna och hur kan företaget attrahera besökarna och särskiljas från konkurrerande företag. Vi söker svar på detta och andra strategiska frågor varefter vi utarbetar idéförslag som presenteras och bearbetas i en workshop med projektgruppen.

Koncept

Med materialet från workshopen som underlag tar vi sedan fram ett övergripande koncept på webblösningen, där grafisk form, funktionalitet och interaktion testas. Efter godkännande från kunden går vi därefter vidare till den slutliga utvecklingen av webbplatsen. Vårt arbete kan gälla nyutveckling av en webbapplikation eller förnyelse av en befintlig webbplats. Vi finner allt lika intressant.