• DIGITAL STRATEGI

    Vi på Awave skapar digitala strategier utifrån företagets mål och behov.

Digital Strategi

Vi på Awave skapar digitala strategier utifrån företagets mål och behov. Allt sammanställs i ett komplett dokument som inkluderar en handlingsplan. Med strategins stöd nås rätt målgrupp och varumärket stärks.

Strategins syfte

Den digitala strategin skall vara vägvisaren som hjälper företaget att långsiktigt nå de effekter man eftersträvar för sin webbplats och dess kringtjänster. Den är ett ramverk som innehåller långsiktiga och övergripande mål för inriktningen och omfattningen av webbsatsningarna. Den fungerar också som underlag för budget och resursfördelning och skall skapa förståelse för hur webben kan uppfylla affärsmålen.

Arbetsgång och innhåll

Genom att analysera nuläget och framtida mål, tar vi fram en plan med åtgärder som steg för steg leder fram till de uppsatta målen. Vi börjar med att reda ut vilket syfte företaget har med sin närvaro på nätet och att identifiera intressanta målgrupper. Vad förväntar sig företagets besökare och vad kan göras för att särskilja det egna företaget från konkurrenterna. Hur kan man skapa attraktiva selling points, d.v.s. vilka effekter önskar man åstadkomma och hur skall prioriteringen göras. När vi fått svar på b.l.a. dessa frågor och val av teknisk miljö, grafisk profil, funktionalitet och tillgänglighet gjorts, kan en långsiktig webbstrategi utformas. Tjänsten innefattar analys, onelinemarknadsföring, sociala medier och sökoptimering.

Ett stärkt varumärke

Allt handlar om att skapa en gemensam nämnare i den digitala närvaron och att ha kontroll över sitt varumärke på Internet. Genom den digitala strategin kan man kontinuerligt följa upp och kvalitetssäkra webbplatsen utifrån de mål som satts i strategin. Vår uppfattning är att alla som har en webbplats bör ha en digital strategi för att få ut maximal effekt av sina Internetsatsningar. Awave har både den erfarenhet och den kunskap från webbrelaterad utveckling som krävs för detta arbete. En kunskap som vi vill dela med våra kunder.   

Digital strategi omfattar bland annat

  • Sökmotoroptimering
  • Fokus på mätbarhet och ökad digital närvaro
  • Sociala medier
  • Content marketing
  • Inbound marketing
  • SEM
  • Programmatic