Google Ads, SEA & SEM

Google Ads, SEM, programmatic och inbound marketing

Då vi webbyrån i Stockholm är fullservicebyrå inom webbproduktion så är det en självklarhet att vi tar ett ansvar för våra kunders digitala annonsering. Vare sig det gäller SEA dvs Google Ads, datadriven marknadsföring, så kallat programatic eller Inbound marketing så är vi med hela vägen. Från att skapa kampanjer, till att underhålla och driva samt givetvis uppföljning och optimering.

Vad är Google Ads - SEA?

SEA (Search Engine Advertising) betyder kort och enkelt att du betalar för att synas i på Google. Det mest vanliga formen är annonsering på Google Sök. Annonsering på Google genom Google Ads är i sin enkelhet någonting som många själva försöker hantera med både lyckade och bristfälliga resultat. Att lyckas bra med sin annonsering på Google Ads kräver kontinuerlig uppföljning och optimering av Ads kampanjer och annonsering. Dels så behöver ens kampanjer och annonser sättas upp utifrån de målgrupper man önskar annonsera mot samt med relevanta sökord och sökbegrepp för ens produkter och/eller tjänster. 

Lyckas med Google Ads

Att annonsera både brett och smalt brukar vara en smart strategi. Någonting som många missar är uppföljningen på vilka annonser som faktiskt genererar konvertering. Ett klick på en annons ger långt ifrån en lyckad konvertering, därför är uppföljning och optimering ett måste för att faktiskt få en annons att bidra till en ökad konvertering. Negativa sökord och annonstillägg är bra verktyg som får en annons att inte bara öka CPC utan även konvertering. 

Google Quality Score

Google Ads har en tiogradig på poängskala som mäter hur bra ens annonser fungerar och hur väl de uppfattas av besökare. Målet är alltid att komma upp över 7 på QS skalan, det ger i slutändan bättre exponering samt enklare att vinna en budgivning på ett lägre bud än konkurrenternas bud.

Vad är skillnaden mellan SEM och SEA?

SEM (Search Engine Marketing) handlar om att marknadsföring sig på sökmotorer, Tex Google. Vare sig marknadsföringen är annonser som man betalar för, sk. SEA eller arbete som utförs för att ens webbplats skall ranka bra i den organiska träfflistan. Det vi brukar kalla SEO (Sökmotoroptimering). SEM är helt enkelt samlingsnamnet för SEA (Google Ads) och SEO.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er med er Google annonsering.