SEO-sökmotoroptimering

SEO optimering

När vi på webbyrån i Stockholm skapar en ny webbplats är det en självklarhet att sökoptimera webbplatsen. Enkelt förklarat handlar SEO om att ta hänsyn till dina besökarens sökbeteende på framförallt Google och anpassa webbplatsens innehåll till det.  Det finns även riktlinjer från Google på hur en webbplats tekniskt skall vara byggd. Dagens moderna plattformar såsom Wordpress, Drupal, Umbraco och EPiServer har alla bra funktionalitet som underlättar SEO arbetet.

SEO och Google optimering

Viktigt är också, när vi pratar SEO och Google optimering, att tänka på att webbplatsen har en design, användarvänlighet och tillgänglighet som går hand i hand med innehåll, sökord, sökbegrepp samt de tekniska delarna såsom URL:er, sitemap, H1, H2, meta, title osv.. för att uppnå den ultimata sökmotoroptimeringen. Webbplatsen ska sälja sig själv och vara optimerad på så sätt att den marknadsför sig på bästa sätt. På så sätt får du ut maximalt av din digitala plattform. 

Sökmotoroptimering och SEO

I takt med att sökmotorernas krav ökar och utvecklas, vilket de ständigt gör, är det viktigt att även hålla sig uppdaterad som optimerare om vad som är viktigt och vad som gäller i branschen. Awave har SEO experter och lång erfarenhet inom SEO och sökmotoroptimering. Vi vet precis vilken kapacitet vi kan uppnå för en webbplats samt hur vi på bästa sätt tar oss dit.

Kombinera SEO med SEM

När vi driver digitala kampanjer såsom Adwords, Inbound marketing och programmatic så kan vi med fördel dra nytta av kampanjerna och den statistik och analysdata vi får från kampanjer för att förbättra Google optimeringen. Givetvis så använder vi underlagen som kommer fram i SEO optimeringen för att förbättra och optimera digitala kamapnjer.

Det finns mycket att säga om SEO och flera olika delar att ta hänsyn till och vi berättar gärna mer när du kontaktar oss.