• Mobila lösningar anpassade för era behov

  Mobila lösningar har en framträdande plats bland våra webbtjänster

Appar

Mobila lösningar har en framträdande plats bland våra webbtjänster

Awaves kompetens och erfarenhet inom webbutveckling sträcker sig över hela spektra av digital kommunikation. Vi utvecklar applikationer och lösningar för webbplatser, mobiler, surfplattan och sociala media.

Rörliga media har i dag fått ett högre fokus i och med att alltfler använder Internet och man räknar med att om några år kommer flera att använda mobilen för internet än datorn. Enbart den mobila e-handeln förväntas år 2015 att omsätta 119 miljarder dollar. Denna beteendeförändring hos internetanvändarna kommer att få effekter på företagens verksamhet och risk finns att de företag som inte hänger med i utvecklingen snart får se sig förbipasserade av sina konkurrenter.

Vad kan mobilitet tillföra ert företag

Våra kunder har, insett den konkurrensfördel som en mobilt anpassad webbplats kan få för verksamheten. Genom en mobilt anpassad webbplats ges möjlighet till interaktion med mobila enheter och tjänster oavsett geografisk belägenhet. Tillgänglighet är A och O i detta sammanhang. Vi hoppas få en diskussion med er om hur en mobil satsning inom ert företag skulle kunna ge nya affärsmöjligheter.   

Fördelar med en mobil webblösning

Fördelen med en mobil webblösning är att;

 • den ständigt finns tillgänglig på webbplatsen
 • den ger enkel åtkomst till webbplatsen oavsett var man befinner sig
 • den ökar effektivitet och tillgänglighet
 • den är enkel att uppdatera
 • den fungerar på alla plattformar
 • endast en lösning krävs för alla plattformar

 

Som leverantör av mobila lösningar erbjuder Awave

 • Erfarenheter från utveckling av mobila webblösningar  
 • Ansvar för hela utvecklingskedjan från idé och koncept till interaktion, programmering och driftsättning
 • Integrering mot aktuella affärssystem
 • Kompetenta projektledare och programmerare
 • Kreativa och drivna designers
 • Kundfokus med målsättning att nå långsiktiga kundrelationer