• Lösningar efter kundens specifika behov

  Många års erfarenhet från utvecklingsprojekt i varierande storlek och bransch har givit oss det perspektiv och den kunskap som behövs för att göra rätt saker och göra dem bra.

Systemutveckling.Net

Awave har många års erfarenhet och bred kunskap inom traditionell systemutveckling.

Awave erbjuder utveckling av kundanpassade systemlösningar som skräddarsys efter kundens specifika behov. Vi kan ta helhetsansvar för utvecklingsprocessen från planering till driftsättning.

Traditionell systemutveckling är en viktig del i vårt tjänsteutbud. Med många års erfarenhet från olika utvecklingsmiljöer och applikationer har vi byggt upp en omfattande kompetens framförallt inom:

Programmeringsspråken: PHP, C#.Net, VB.Net och Java

Databaserna: MySQL, MSSQL, ORACLE, MongoDB och PostgreSQL

Standarder: SOAP, JSON och XML

Våra tjänster inom Systemutvecklingsprocessen är:

 • Projektledning
 • Förstudie / Analys / Kravspecifikation
 • Systemering
 • Programmering och test
 • Implementation och utbildning
 • Drift och support
   

Projektledning  

Våra projektledare har bred erfarenhet från olika branscher, miljöer och utvecklingsmetoder och en säker förmåga att samordna och lotsa projekt från de första projektplanerna till implementerat system.

Förstudie / Analys / Kravspecifikation

I förstudien avgränsas bl.a. problemområdet så att fokus sätts på de delar som ger största effekt och nytta för företaget. Målet för systemet fastställs för de olika intressenterna. Kraven ställs samman i en kravspecifikation för det nya systemet.

Systemering, programmering och test

Med utgångspunkt från kravspecifikationen tas informationsflödesmodeller och funktioner fram som ska ligga till grund för programmeringen av systemet. Databaser, användargränssnitt  mm utvecklas och det färdiga systemet testas dels i system- och programtest dels användartest och en slutlig  acceptanstest. 

Implementering, utbildning och driftsättning

Innan systemet tas i drift utbildas användarna i handhavandet av systemet och en förvaltningsorganisation upprättas. Utbildnings- och driftdokumentation överlämnas till kunden.

Drift och support

Vi erbjuder drift och support av de system som utvecklats av Awave.

Övriga tjänster och specialistkompetens som Awave kan erbjuda

 • IT-strategi
 • Systemarkitektur
 • Integration

 

Kontakta oss idag klicka här