• Lösningar efter kundens specifika behov

    Många års erfarenhet från utvecklingsprojekt i varierande storlek och bransch har givit oss det perspektiv och den kunskap som behövs för att göra rätt saker och göra dem bra.

Webbplats

Vi skapar responsiva webbplatser i Drupal, Wordpress, EPiServer och Umbraco. Vi tar ett helhetsåtagande som omfattar allt från idé till färdig webbplats och support

Vi vet att en bra webbplats kan lyfta företaget mot nya möjligheter och affärsframgångar och vi gör alltid vårt bästa för att finna varje kunds unika möjligheter i sin webbnärvaro.

Awave utvecklar alla former av webbapplikationer som hemsidor, publiceringsverktyg, e-handelssystem, betallösningar, intranät, sociala medier, mobila lösningar och mobila applikationer. Systemen skräddarsys efter kundens specifika behov och önskemål.  

Vi erbjuder helhetslösningar med webbhotell och support för de applikationer vi utvecklat.

Trygghet i kunniga och erfarna medarbetare

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från olika kundkategorier och arbetsmetoder. De behärskar konsten att sätta sig in i användarens situation och förstå de behov och krav som styr verksamheten och attraherar intressanta målgrupper. Utifrån detta skapas vinnande design och utformas optimala lösningar för att underlätta kommunikationsflödet. Detta är något som vi på Awave är mycket duktiga på.

För att försäkra oss om att det vi levererar har högsta kvalitet lägger vi stort fokus på design- och interaktionsprocessen. Stor vikt läggs även i att förstå och översätta kundens önskemål som vi ser som ett avgörande moment i webbutvecklingen.

De plattformar för webbplatser vi framförallt arbetar med är Open source-baserade publiceringsverktyg, men vi arbetar även med traditionella webblösningar som t.ex. EPiServer. Awave har byggt upp en omfattande kompetens framförallt inom nedanstående tekniska miljöer:

Plattformarna: Drupal, WordPress, Joomla, EPiServer och Umbraco

Programmeringsspråken: PHP, C#.Net, VB.Net, Javascript, Java, Flash och HTML/CSS

Databaserna: MySQL, MSSQL, MongoDB och PostgreSQL

Standarder: SOAP, JSON och XML

Awaves tjänster inom webbutvecklingsprocessen är:

  • Projektledning
  • Strategi
  • Förstudie & Kravhantering
  • Idé & koncept
  • Webbdesign & Grafisk form & Interaktion
  • Programmering
  • Implementation och utbildning
  • Drift och support

Projektledning  

Våra projektledare har bred erfarenhet från olika branscher, miljöer och utvecklingsmetoder och en säker förmåga att samordna och lotsa projekt från de första projektplanerna till implementerat system.

Strategi

I webbstrategin fastställs bl.a. vad företaget vill med sin webbnärvaro och hur man ska prioritera sina webbsatsningar. 

Förstudie / Kravhantering

I förstudien avgränsas bl.a. verksamhetsområdet så att fokus sätts på de delar som ger störst effekt och nytta för kunden. Målet för systemet och intressenterna fastställs. Kraven för det nya systemet ställs samman i en kravspecifikation.

Idé & Koncept

Designprocessen börjar med en analys av vad man vill uppnå med webbsatsningen. Ett idéförslag tas fram och bearbetas vidare till ett övergripande koncept för webblösningen.

Webbdesign & Interaktion

I designfasen utvecklas interaktionen, och användargränssnittet och den grundläggande grafiska formen tas fram.

Programmering och Test

Efter att design- och interaktionsfasen är slutförd programmeras webbplatsens funktioner. Viktiga kriterier för arbetet är att all kod ska vara lättläst och väl strukturerad. Systemet testas dels i system- och programtest, dels i användartest och en slutlig  acceptanstest. 

Implementering, Utbildning och Driftsättning

Innan systemet tas i drift utbildas användarna i handhavandet av systemet och en förvaltningsorganisation upprättas. Utbildnings- och driftdokumentation överlämnas till kunden.

Drift och Support

Vi erbjuder Drift och support för de system som utvecklats av Awave.