• Effektivitet är ett måste!

    Vi uppnår effektivitet genom målinriktad projektledning och strukturerade arbetsmetoder som är väl anpassade till respektive projekts storlek och komplexitet

Förstudie & kravställning

Förstudien sätter fokus på de väsentliga frågorna

Beroende på situationen kan en förstudie och kravspecifikation behövas för att skapa förståelse för verksamhetens problem och möjligheter. En väl utarbetad kravspecifikation tydliggör även de prioriteringar som krävs för att på effektivaste sätt nå slutmålet med ett resultat som alla är nöjda med.  

En gemensam målbild är a & o för bästa resultat

I förstudien avgränsas verksamhetsområdet så att arbetet fokuseras på de väsentliga problemen och de områden i verksamheten där de största nyttoeffekterna kan uppnås. Arbetet resulterar i ett beslutsunderlag som skall ligga till grund för valet av utvecklingsinriktning.

Awave arbetar med workshops som effektiv arbetsmetod, för nulägesanalys, begreppsdefinitioner och vid kravställande, framförallt är detta viktigt i projektfaserna, idéförslag, utarbetande av koncept och grafisk profil samt i samband med utredning av målgrupper och flöden. Metoden har visat sig vara en bra väg för att skapa förtroende och engagera användarna i utvecklingsprocessen så att alla strävar mot samma mål.