Supportavtal och förvaltning

Vi erbjuder supportavtal och förvaltning för de webbplatser vi utvecklar. Det skapar en trygg och säker förvaltning av er webbplats och ger er samtidigt tillgång till vår supportavdelning.

drift och förvaltning

Från lansering till supportavtal och förvaltning

Att arbeta med helhetslösningar innebär att arbetet med en webbplats inte slutar efer lansering. Därför erbjuder vi tillgång till vår drift- och supportavdelning.

Genom att överlämna systemen till Awaves professionella förvaltningsorganisation erbjuds ni ett supportavtal. Avtalet omfattar bland annat en egen personlig tekniker och kontaktperson, snabb inställelsetid, telefonsupport, förvaltning och övervakning samt skräddarsydda avtal för varje unik verksamhet.

Viktiga delar av drift och förvaltning

drift, förvaltning och hantering av ärenden

Ett supportavtal är flexibelt och finns till för de kunder som vill outsourca delar eller hela driften av webbplatsen

Personl­ig teknik­er och projektl­edare

Just drift och förvaltning kan kännas krångligt för många. Därför erbjuder vi en personlig tekniker och projektledare som alltid finns nära till hands för att svara på alla era frågor och ser till att olika tekniska hinner som kan komma att dyka upp blir lösta.

För våra tekniker och projektledare är ingen fråga för liten eller stor. Att ha en personlig kontakt att kontakta när ett problem uppstår är något uppskattas som av många. I våra serviceavtal anpassar vi vad för typ av support ni är i behov av, kanske är det endast vid behov, vid ett specifikt projekt eller regelbundet.

Inställe­lsetid

I våra supportavtal finns alltid en inställelsetid som anger hur snabb responstid er verksamhet maximalt kan förvänta sig på inrapporterade ärenden.

Verksamhetskritiska ärenden, dvs. att delar av eller hela webbplatsen inte är körbar (sådana funktioner som berör kärnverksamheten) har en kortare inställelsetid. Även om er verksamhet inte har ett verksamhetskritiskt ärende så ingår det självklart också garanti till support även utanför ordinarie kontorstider. 

Förvalt­ning och överva­kning

Awave ansvarar alltid för att tillgodose en så optimal drift av webbplatsen som möjligt.

Vi arbetar med en proaktiv förvaltning som innebär att Awave både självmant kommer med rekommendationer och förslag på utvecklingspunkter för er webbplats. Vi håller även er webbplats kodbas under uppsikt och meddelar när det finns säkerhetsuppdateringar som bör installeras. En viktig del är även att upprätthålla sidans säkerhet till en så hög nivå som möjligt. I förvaltningen ingår det även en bevakning på de domäner som ingår i avtalet, och vi upptäcker därmed eventuella problem omedelbart när de uppstår.

Ärende­hantering

Alla kunder med ett supportavtal får tillgång till Awaves egna ärendehanteringssystem, där man enkelt både registrerar och kan följa ett ärende.

På så sätt kan alla involverade ha en översyn över hur utvecklingsprocessen går. Fördelen med ärendehanteringssystemet är att all historik finns tillgänglig vilket gör det enkelt för nyinkomna resurser att sätta sig in i ärendet. För att vi ska kunna säkerställa så att inget ärende, stort eller litet, faller mellan stolarna får alla ärenden ett specifikt ärendenummer som skickas ut till hela utvecklingsteamet hos Awave.