Inbound Marketing

Annonsering med Inbound Marketing

Vad är Inbound Marketing och hur jobbar vi med det? Historiskt sett har försäljning i stort sett likadant ut. Säljare kontaktar potentiell kund, som i sin tur behöver bli övertalad eller informerad för att i slutändan vilja göra ett köp eller en affär. Allteftersom den digitala världen växer och ständigt finns närvarande blir säljarrollen alltmer diffus och oviktig. Idag kan vi ta reda på det mesta själva och informationen finns rakt framför våra ögon. Webbplatser säljer sig själva.

Detta har gjort att man ser fördelar med att ta tillvara på den trafik och besöksfrekvens en webbplats har. Det handlar om att möta kunden på dennes villkor och se hur man som leverantör kan följa med kunden och underlätta dennes beslutsprocess. Innehållet på en webbplats ska vara attraktivt och fång besökaren på ett tidigt stadium. På så sätt låter man kunderna hitta företagen istället för tvärtom.

Inbound marketing, dvs inkommande marknadsföring, handlar om att förtjäna kundens förtroende genom att påvisa att du är den leverantör kunden ska satsa på.

Inbound Marketing och de 4 viktigaste delarna

Vi på webbyrån brukar dela in Inbound Marketing i 4 viktiga delar. 

Attrahera 

Attrahera potentiella kunder genom att ge dem ett bra och relevant innehåll som gör att besökare söker sig till dig. SEO, content marketing och blogg är bra exempel på innehåll som attraherar.

Konvertera

Konvertera besökare till att göra något som ger oss en möjlighet att ta den potentiella kunden ett steg närmare ett avslut. Fylla i ett formulär, call to action eller få de att lämna ifrån sig sin e-post adress är sätt att att konvertera på.

Stäng affären

När vi har fått koll på den potentiella kunden så skall ett köp ske och affären skall stängas. Genom e-post kampanjer, automatiserade flöden och genom programmatic kan vi följa den potentiella kunden och skicka på relevant information som bidrar till köp.

Underhåll

Att fortsätta bearbeta kunden efter en stängd affär ger möjligheter till merförsäljning, kunden blir mer engagerad, sprider sin upplevelse till andra och får ett högre förtroende. Bra verktyg för underhåll är undersökningar, e-post och social media.

Marketing automation

Marketing automation är ett system som spårar och samlar information om besökare. Vilket är behovet och vad är besökaren ute efter? Systemet hanterar leads och håller koll på en kunds mognadsprocess. På så sätt kan man ge kunden rätt information som utbildar kunden inför ett köp. I slutändan har man underlättat både för kunden och leverantören genom att ge rätt information och använda ett skalbart system som sållar bort och lyfter fram den riktiga köparen.

Awave jobbar med flera marketing automation – system såsom Hubspot, Marketo mfl.

Inbound marketing leder till långsiktigt lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och högre försäljning. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er med Inbound marketing.