Marketing automation

Hur funkar Marketing automation?

När vi pratar om digital marknadsföring och förmågan att hantera leads kommer vi in på Marketing automation, enkelt förklarat användandet av olika onlinebaserade mjukvaror som underlättar leadshanteringen. Vikten av att kunna konvertera besökare till leads är stor i marknadsföringssyfte och utan ett system för detta skulle det vara närmast omöjligt att få hela processen smidig och kostnadseffektiv.

Verktyg för Marketing automation?

Med hjälp av ett marketing automation-verktyg lyckas man göra ett så kallat lead capturing. Alla besökares rörelser lagras i systemet och kartläggs. Målet är att få besökaren att lämna så mycket information som möjligt för att systemet ska kunna utläsa vilket typ av lead det är.

När verktyget väl hanterat sina leads blir det viktigt med lead nurturing, dvs att vårda sina leads rätt och styra in dom på rätt väg fram till själva säljtillfället. I praktiken kan det se ut som följer. En viss kategori uppföljningsmail skickas till besökaren beroende på vilken information systemet fått av ett lead. Exempelvis får säljchefen relevanta mail som rör försäljning, till marknadsansvarig riktas mail som rör marknad osv. Med hjälp av Lead scoring registreras alla rörelser och på så sätt vet systemet var i processen ett lead befinner sig. Förhoppningsvis, efter rätt vägledning av ett lead, kvalificerar det leadet till SQL - sales qualified lead - där en säljare tar över och slutför affären.

Vi svarar gärna på frågor och berättar mer när du kontaktar oss