Att bli utsedda till Årets Byrå

Årets byrå 2019

Awave utsågs av Regi till Årets Byrå 2019 i kategorin Digital 25-50 MKR.
Kategorin digital definieras enligt följande: ”Digitalbyråer arbetar med digitala strategier och lösningar, däribland webbutveckling, systemutveckling och digital marknadsföring.”

För oss är det såklart stort att vinna pris oavsett vad det är för form av pris, men extra stort är det ändå trots allt att vinna ett som bygger på underlag om hur nöjda våra kunder är med vårt samarbete.
Vår interna målsättning vad gäller samtliga projekt är att snarare vara en samarbetspartner som tillför ett mervärde kontra att bara vara en leverantör. Man kan också se det som skillnaden mellan att vinna utmärkelser såsom denna kontra att absolut maximera vinsten i verksamheten.

Bakom utmärkelsen finns det såklart också en hel del hårt slit av alla våra fantastiska medarbetare, så extra roligt är att kunna tillägna priset till alla som varit beredda att hela tiden göra det där lilla extra.
Givetvis vill vi också rikta ett stort tack till alla våra kunder som gjort och fortsätter göra detta möjligt.

Läs mer i vinnarintervjun i Resumé.