Att stöta på jobbet även på fritiden

En låda på ett bord

Något som ofta framhålls som en synnerligen rolig del av att vara anställd på Awave är att vi jobbar med så många olika kunder och projekt inom så många olika gebit och branscher.

En av våra medarbetare har en bakgrund inom innebandyvärlden och har fortfarande en del ideella uppdrag kvar i den sfären. Inom ramen för dessa uppdrag fick denne kollega under helgen medverka på Svenska Innebandyförbundets årsmöte helgen som passerade, och lyckades under den perioden göra just samma reflektion.

Till att börja med på vägen för att hämta upp en kollega i Hässelbytrakten så passerades två stycken höga kranar märkta med ”Edins” – vars kommande nya hemsida ligger inför snar lansering.

Väl på plats delades det i vanlig ordning ut verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner – givetvis lanserade av Arkitektkopia.

Slutligen väl under mötets gång så diskuterades nya direktiv kring utrustning, vilken avslutades med att en mötesdeltagare uttryckte ”Men det kan väl inte vara så himla svårt att ta reda på sanningen i den här frågan, ring bara Testfakta och be dem göra en ordentlig undersökning!”.

Att jobba med en bred kundbas ser vi dock inte bara som en anledning att hålla korpgluggarna öppna när man är ute på stan, det är också en styrka för oss att ta med oss i form av erfarenhet och kunskap.

Precis som att vi tack vare det faktum att vi dagligen jobbar med olika plattformar och därmed på ett väldigt naturligt sätt kan rekommendera rätt verktyg till rätt projekt genom att veta dess styrkor och svagheter så blir det väldigt naturligt att ta med sig lärdomar från andra projekt, branscher och kunder in i nya projekt