CAP LIVE om digital design 4 dec!

Awaves designteam och projektledare var på Grand Hotel den 4 december för en inspirerande halvdag om digital design och vart den är på väg. Det talades bland annat om typografi på webben, vikten av nyhetsbrev, design – förnuft eller känsla, konvertering och vad det är vi designar, egentligen.

Seminariet riktade sig främst åt designers men även frontendutvecklare fick några bra tips i CSS och html 5. Här är några av guldkornen som vi tycker är värda att lyfta upp:

  • ”Design = Ekonomi” (Linda Arvidsson, Design Director)
  • ”Skapa hypoteser” (Mia Kolmodin, Interaktionsdesigner)
  • ”Ugly is beautiful” (John Ekman, Design Director)
  • ”Arbeta närmre varandra”  (Mia Kolmodin, Interaktionsdesigner)
  • ”Testa, Testa, Testa” (Alla)