Era Försäkringar

Era Försäkringars nya webbplats bygger på användarvänlighet och tydlighet i hur informationen är strukturerad. Det är inte många av oss som tycker om försäkringar. Det är tråkiga, omständiga men väldigt bra och ha när olyckan är framme. När vi första gången träffade Era försäkringar och gick vi igenom hur deras bransch fungerar dök upp ganska mycket fakta, dels om branschen men likaväl fakta om hur dålig kunskap många företag har om sina försäkringar. Det visar sig att många företag har felaktiga försäkringar, höga kostnader och dåliga villkor.

Okej, så hur hanterar vi det här? Den frågan ställde vi oss på Awave. Vi började med att sätta upp delmål, stämde av dessa med Era Försäkringar och satte igång!

Den utmaning vi såg framför oss var helt enkelt. Hur gör vi försäkringar roliga och intressanta? Hur får vi en besökare att stanna kvar på webbplatsen när de kommer dit?

Vi löste problematiken genom att konstruera en rolig men även tydlig sliderfunktion direkt på startsidan. Besökare uppmannas att dra i slidern och får ett betyg på hur väl de hanterar sina egna företagsförsäkringar. Vi vet av erfarenhet att om vi låter besökare vara delaktiga och göra någonting på sidan förutom att läsa skapar det genast en nyfikenhet hos besökaren.

Tydligheten mot de olika mågrupperna hanterar vi med tydliga klickytor per affärsområde, en samlingssida med en kortare information, en kontaktyta som alltid är tillgänglig. Vi valde att att inte ha med för mycket texter om försäkringar som besökaren troligen ändå inte hade läst utan istället la vi fokus på besökaren och att ge dem något tillbaka. Ordboken är ett exempel, Kontaktuppgifter till många olika försäkringsbolag är en annan.

Era Försäkringar är utvecklad, designad och programmerad av Awave i Drupal.

www.eraforsakringar.se