Orio Logistics

Orio Logistics erbjuder kvalificerad och flexibel tredjepartslogistik till kunder med verksamhet i Norden.

Orio Logistics logga i grå färg

Orio Logistics 2.0!

En ny strategi för marknadskommunikation.

Nu har vi släppt den andra webbplatsen åt det statliga bolaget Orio AB och affärsområdet Orio Logistics. Tidigare webbplats har presterat bra i form av kommunikation och  leadsgenerering. I och med att Orio Logistics verksamhet förändras i takt med deras bransch och kundkrav så krävdes även att webbplatsen fick ett omtag.

Statistiken visar att Orio Logistics kunder har blivit allt mer mobila med tiden och den nya hemsidan är optimerad för mobila enheter, för att möta kundernas behov idag och även i framtiden.

Orio Logistics startsida

Orio Logistics mobilvy

Orio Logistics mobilvy med sin logga

Marknadsföring & SEO

Projektet omfattar inte bara en ny webbplats utan även trafik och leadsgenererande arbete där både SEO och Google annonsering omfattas.

En ny digital marknadsföringsplan har tagits fram och nya effektmål och KPI:er har fastställts. Marknadsföringen av Orio Logistics sker via Google Search Ads och Google Display Ads för att primärt bygga varumärke.

Enkel administration

Sidan är skapad i WordPress med Gutenberg och baseras på Awaves egna optimerade bastema.

Med Gutenberg kan administratören bygga upp en sida med hjälp av olika fördefinierade block som vi tillsammans har skapat, vilket ger flexibilitet och möjligheter.

Sidan innehåller posttyper för att lista olika typer av innehåll. Bland annat finns Insights och FAQ. Vi har även som vanligt kompletterat med formulär byggda i Gravity Forms.

Besök Orio Logistics hemsida här.

Orio Logistics Insights landningssida