Struktina Entreprenad

Struktina är ett entreprenad företag som levererar rätt kvalitet i rätt tid till både privatkunder och större fastighetsägare.

Noga Entreprenads A-symbol

Struktina Entreprenads hemsida är nominerad i publishingpriset 2020

Två målgrupper med olika behov

Struktina har två tydliga målgrupper med olika behov och krav. Därför lades ett stort arbete på att göra hemsidan så tydlig och användarvänlig med konverteringsfokus för användaren som möjligt med en tydlig menystruktur där det hela tiden är nära till kontakt.

Då Struktina Entreprenads målgrupp ofta är på språng har ett extra stort fokus lagts på att hemsidan ska fungera sömlöst i mobilen – samtidigt som det hela tiden finns en enkel väg att få kontakt med Struktina Entreprenad för frågor.

Ny logotyp och uppdaterat varumärke

I samband med att Struktinas hemsida tog form växte även en ny visuall identitet fram.

Det ledde till en ny och uppdaterad logotyp, nya komplement-färger och ett lekfullt formspråk, vilket sammanställdes i en snygg och tydlig grafisk manual.
Till följd av den uppdaterade grafiska profilen har vi även skapat tryckt material så som nödvändiga foldrar och visitkort. Vi har även hjälpt till med att skapa olika mallar för Word och Excel.

Awave har skapat Struktinas logotyp som visas på bilden. Logotypen föreställer namnet Struktina i en röd färg

Bild visar hur Struktinas hemsida ser ut i responsivt läge på en surfplatta