Svensk Värdepappersmarknad

Svensk värdepappersmarknad representerar företag som är verksamma på värdepappersmarknaden i Sverige.

Bild som föreställer Svensk värdepappersmarknads logotyp

Helt ny hemsida med ny grafisk profil

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad kontaktade Awave eftersom de stod mitt i ett namnbyte och var i behov av en helt ny webbplats och en ny grafisk profil.

Projektet började med en behovsanalys och diskussioner om vad föreningen ville uppnå med en ny hemsida och grafisk profil. Därefter började våra UI/UX designers arbetet med att presentera nya förslag för att ge föreningen en mer modern och fräschare framtoning.

Vi valde en grön och blå färgskala. Det gröna symboliserar framgång, pengar och kapital. Att använda en grön färg ger också en känsla av natur och lugn. Den blåa färgen symboliserar lojalitet och trogenhet men associerar också till himmel och hav.

Bild som visar svensk värdepappersmarknads hemsida på olika plattformar

Bild som visar svensk värdepappersmarknads logotyp

Bild som visar svensk värdepappersmarknads hemsida

En hemsida byggd i WordPress

Majoriteten av dem som är inne på Svensk Värdepappersmarknads sida är desktopanvändare, men i framtiden antas mobilanvändarna bli allt fler. Det gjorde mobil design till en viktig del av projektet.

Sidan är byggd i WordPress och har stöd för flera språk. Sidan innehåller mycket information som vi ville hjälpa Svensk Värdepappersmarknad att presentera på bästa sätt. Med hjälp av avancerad teknik kunde vi skapa en så smart och lättnavigerad meny som möjligt för besökaren. Vårt uppdrag var att leverera en ny logotyp, en komplett grafisk manual och ett grafiskt manér. Arbetet har presenterats för kunden till full belåtenhet.

Vi hade tänkt en hel del på vad vi ville uppnå med den nya hemsidan. Awave hjälpte oss att utveckla tankarna vidare, kom med ytterligare förslag och fick allt att fungera tekniskt på ett visuellt mycket tilltalande sätt.

Urban, VD Svensk Värdepappersmarknad