Team Olivia

Team Olivia erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten är uppdelad i 54 bolag som finns etablerade under lokala varumärken på över 200 platser. Totalt är Team Olivia lite drygt 11 000 medarbetare och är en av de störstra privata företagen inom ormrådet.

www.teamolivia.se