EPiServer 10 – Nyheter för redaktörer

Version 10 av EPiServer har nu funnits tillgänglig några månader och det finns ett par nyheter som är värda att lyfta fram lite extra.

Funktion för godkännande av innehåll

För att säkerställa en bra kvalitet på text och innehåll som ska presenteras så finns nu den nya funktionaliteten för godkännande av innehåll. Detta har tidigare kunnat skötas via workflows i EpiServer men den nya funktionen är det lättare att förstå, komma igång med och anpassa.

Det fungerar som så att när en skribent är klar med innehållet så kan innehållet sättas som redo att granskas istället för att direkt publiceras. En eller flera personer med behörighet att granska måste då först godkänna innehållet innan det kan publiceras.

A/B testning av innehåll

Kortfattat kan A/B testning beskrivas med att två varianter av en sida skapas där det är en mindre del som skiljer sig åt. Det kan exempelvis vara text och utseende på en knapp. Besökare kommer sedan att delas ut till en av dessa varianter så att man i efterhand kan mäta resultatet av förändringen.

Tidigare krävdes det användning av externa verktyg, till exempel från Google, för denna funktionalitet men nu finns det integrerat i EPiServer och ger tillgång till att snabbt och enkelt skapa A/B tester. När testet är avslutat så går det lätt att se vilken variant som genererat mest konvertering, vilket oftast är det som eftersträvas. Den vinnande varianten blir sedan den som behålls.