EPiServer – versionslansering

Att ta beslut om att uppgradera sin webbplats kan vara svårt

Kan det innebära problem att uppgradera?  Finns det gammal kod som kanske inte går att uppgradera och finns det säkerhetsrisker att inte uppgradera? Vad händer med administrationsgränssnittet och de rutiner en administratör har när de arbetar med sitt CMS.

När ett CMS släpps med en ny version, så brukar det innebära stora justeringar. Det kan ta lång tid att uppgradera och det brukar vara nödvändigt att göra det. Ju längre man väntar, desto svårare och mer tidskrävande kan det bli.

EPiServer har sedan 2014 en annan strategi med släpp av nya versioner.  De släpper en ny version varje säsong, och ser till att det ska gå att uppdatera hyfsat enkelt med hjälp av nuget (nuget = verktyg som hämtar paket och installationsfiler). Versionerna ska vara enkla att uppgradera och ha fokus på bakåtkompabilitet.

Att släppa en ny version per säsong, innebär att vi enklare kan planera uppgraderingar och det gör att vi slipper stora versionslanseringar.  EPiServer CMS version 4 – 7.5 innebar stora justeringar och tidskrävande uppgraderingar. Men från version 7.5 och framåt är det mycket smidigare.

Vi har erfarit att nya versioner av olika CMS kan ha en helt ny kodbas. Ibland måste vi programmera om stora delar av webbplatsen för att kunna uppgradera. Vilket oftast sker när vi tagit över förvaltning av en webbplats, där riktlinjer för programmering inom det CMS som använts inte följts.

Att göra en uppgradering av ett CMS kan ta väldigt olika lång tid, men för er som har en EPiServer från v 7.5 , och där det inte finns programmerare som tidigare skapat olika speciallösningar , så har EPiServer verkligen hjälpt oss att göra smidiga och problemfria uppgraderingar.