Har du SSL på din webbplats?

Nu skärper Google kontrollen av webbplatser som har formulär på startsidan och på undersidor. Inloggningar, kredtikort osv. I stort sett varenda webbplats har idag något form av formulär.

Har man inte SSL och formulär så kommer ens ”page rank” att minska. På sikt så riskerar man att tappa sin SEO helt och hållet. Helt klart är iallafall att Google kommer premiera webbplatser med SSL.
Redan nu i februari kommer webbläsaren Chrome i version 56 att varna om webbplatsen inte har SSL.