Inside Awave WordPress – Vi pratar arbetsprocesser

Wordpress logotyp

Ibland har vi så kallade teammöten. Idag hade vi ett sådant för vårt WordPress-team. För oss är det viktigt att med jämna mellanrum ha möten och diskutera både vad vi kan göra bättre och även önskemål från våra duktiga medarbetare. Idag har vi haft ett möte med inriktning på våra arbetsprocesser. Detta har vi inte bara för att förbättra och effektivisera hur vi arbetar utan även för att ni som kunder skall få en bättre återkoppling på allt vi gör och tydligare veta vart vi står i ett projekt.

Vårt mål är alltid att utvärdera de projekt vi arbetat med och titta på vad vi gjort bra och vad vi kan göra bättre. Både vad gäller utveckling men även i projektledning och design. Målet är att allt skall fungera smidigt och med en bra återkoppling till er som kund.