Kickstarta projekt med en workshop

Workshop på awave

Vare sig om ett företag ska utveckla en digital marknadsföringsplan eller skapa en ny webbplats är en Workshop en effektiv metod att använda sig av. I detta fall träffade vi en spännande ny kund med behov av båda.

Det finns stora fördelar med en Workshop jämfört med ett traditionellt möte. Man flyttar fokus från att en person leder mötet till att hela gruppen bidrar med motivation och kreativitet. Man får också oftare fram mer konkreta lösningar och ideér.

En varm måndag i Augusti samlades Awaves projektledare, UX/UI designers, utvecklare och digitala strateger tillsammans med kund för att delta i en Workshop. Målet var att ta fram personas. En persona är en beskrivning av en fiktiv person, ofta en idealkund som ingår i en målgrupp som man riktar sig till utifrån tex. attityder, datorvana eller beteende. Syftet är att skapa en mer ”levande” målgrupp som gör dem lättare att minnas och att relatera till.

Att skapa personas leder till en bättre förståelse för vilken digital marknadsföringsplan kunden har behov av och hur man kan skapa en framgångsrik och konverteringsgenererande webbplats.

Workshopen inleddes av kunden med en presentation om företaget så att alla deltagare fick en klar bild av vilken affärsplan, strategi och målbilder som fanns för företaget. Tillsammans skapades 5 st olika personas med syftet att förstå användarnas behov och utmaningar såsom personliga egenskaper, beteende på webben och personliga behov. Allt för att kunna attrahera precis rätt besökare som genererar leads och konverteringar.

Efter 2 timmar vart helhetsbilden tydlig -vi kom gemensamt fram till att kundens behov av digital marknadsföring var stort och att behovet av en lättnavigerad, tydlig och strukturerad webbplats var precis lika viktig.