Lansering av Arkitektkopia

Arkitektkopias hemsida

Vi fick det ärofyllda uppdraget att tillsammans med  Arkitektkopia ta fram en helt ny webbplats åt dem, och har äntligen efter en intensiv utvecklingsperiod också lagt ut den live.

Nya arkitektkopia.se är byggd med WordPress som CMS och Flexbox som ramverk för gridden. Samtidigt är hela webbplatsen väldigt flexibel för besökaren då vi har byggt den med flexibla komponenter i ett intuitivt drag’n’drop-ramverk. Webbplatsen är väldigt bra optimerad SEO-mässigt och har laddningstider på under sekunden, detta uppnådde vi genom att använda oss av Varnish & Ajax-laddat innehåll.
Denna webbplats liknar ingenting vi tidigare har byggt då vi tagit den steget längre med animationer och effekter; testa exempelvis att trycka på hamburgaren!

Designen är ganska järv men modern där vi använde lite oregelbunden layout och starka färger. Att göra den i kaos och i balans på samma gång var största utmaningen att få till designmässigt. En stor del av uppdraget var att få till en tydligare struktur på innehållet och förenkla för besökaren att hitta rätt.

 

Nedan kommentar har vi fått från Fredrik Sinander, Digital Brand Manager på Arkitektkopia, som varit projektledare hos kunden under processen:

”Webbplatsens primära syfte är att generera leads, inspirera och öka förståelsen kring möjligheterna med tryckt kommunikation. Det är en allmän hets i att flytta all marknadsföring till digitala kanaler eftersom det är mätbart och närmare konverteringen – det är i sig helt rätt. Men vi ville med nya arkitektkopia.se belysa hur tryckt kommunikation i kombination med digital kan skapa mervärde och unika budskap som konverterar ännu bättre och tränger igenom det digitala bruset.

Ombyggnationen av webbplatsen syftade även till att förenkla och standardisera vokabulären inom tryckvärlden. Kärt barn har många namn, men det innebär också att man pratar om varandra, det vi i branschen kallar broschyr kan även kallas katalog eller magasin. Vår specialanpassade sökfunktion har en synonymbank som hjälper kunderna att hitta rätt bland produkterna, söker man på katalog eller magasin så föreslår den broschyrer.

Samarbetet med Awave har fungerat klockrent från start till mål. De har hela tiden varit ödmjuka inför och förstått våra utmaningar. Just förståelsen och deras engagemang i att leverera det lilla extra är något som jag värderar högt – det har genomsyrat hela projektet, från förstudie och design till utveckling och förvaltning.”