Learning by doing

En bok och en kaffekopp

Dagens användare orkar inte alltid lägga ner tid på att läsa en manual, utan lär sig istället genom att använda. Detta är viktigt att tänka på vid utformandet av din hemsida och tjänst. För tro det eller ej, datorn kommer inte att sprängas i tusen bitar bara för att du råkar trycka på fel knapp, något de flesta idag är medvetna om (med undantag från min mormor).

Så istället för att vara försiktig och först läsa igenom en tjock manual så förväntar sig användaren istället att lära sig allt eftersom. Om användaren dessutom har varit i kontakt med liknande tjänster tidigare så är risken stor att tappa användare om din tjänst inte bygger på likartade principer. Även om din tjänst är unik så finns det många generella element hos hemsidor som vi är vana vid. Exempelvis så befinner sig sökfunktion eller en kundvagn vanligtvis uppe i högra hörnet vilket många har lärt sig, det vore därför onödigt att bryta det mönstret.

I och med att användaren är ivrig med att komma igång med din tjänst så måste det vara både tydligt och enkelt att starta. Du som suttit timmar, dagar, månader eller år med att utveckla tjänsten har förmodligen blivit blind för att kunna avgöra detta. Därför är det viktigt att ett flertal gånger testa tjänsten på någon som aldrig tidigare varit i kontakt med den, precis som dina användare kommer vara vid lansering.

Ibland är det givetvis nödvändigt med någon slags instruktion, det kan till och med stärka bandet mellan användarna och ditt varumärke ytterligare om det görs på rätt sätt! Istället för att enbart använda text kan det vara bra att illustrera med bilder eller till och med en video. Då blir det lättare att vara pedagogisk samtidigt som det finns utrymme att visa både behovet och nyttan av tjänsten i samband med hur tjänsten fungerar.