Nu kan alla skapa projekt på drupal.org

Ett projekt på drupal.org kan exempelvis vara en modul eller ett tema. För var det en lång process att få upp en modul på drupal.org. Det kunde ta upp till ett år gör att få ut en modul. Innan så kollade Drupal Communityt om det fanns någon annan modul som gjord liknande sak, att det var hög kvalité på koden, om den var säker. Detta för att inte skulle flöda över med moduler och att modulerna höll en hög kvalité som är säkra. WordPress och Joomla har och har haft problem med att det finns väldigt många plugins som är osäkra och håller dålig kvalité. Drupal Comminityt har inte viljat att det ska vara samma med Drupal. Problemet som man vill komma runt är tiden det tar att få upp en modul på drupal.org ,så att alla andra kan använda modulen. Att vänta 6 månader / 1 år på en modul är väldigt lång tid i internetvärlden. De frivilliga som värderar modulerna hinner alltså inte med.

Drupal vill ha kvar sitt välförtjänta rykte om att det är säkert och håller en hög kvalité. Detta vill de upprätthålla genom att markera de projekten som är genomgångna av en säkerhetscheck med en symbol som föreställer ett sköld. De andra projekten får man själv bedöma säkerheten och kvaliteten på och Drupal säger att man får använda sig dessa av egen risk.

Vi på Awave ser detta som ett positivt inslag då vi kan bidra med mer samtidigt som vi kan dra nytta av andras kod på communityt mer.  Vi är vana vid att granska koden i de olika modulerna och gör det faktiskt redan idag med de moduler som vi använder. Era siter ska vara av den bästa kvalitén och optimala på alla sätt.