Ny webbplats för Remium Aktiv Förvaltning med Umbraco

Remiums nya hemsida

Awave har byggt Remium Aktiv Förvaltnings nya webbplats med Umbraco som CMS. Remium Aktiv Förvaltning arbetar med rådgivning och diskretionär förvaltning av kapital.

Ambitionen är att över tiden öka, skydda och bevara kunders kapital. Awave fick i uppdrag att ta fram en webbplats som återspeglar Remium Aktiv Förvaltnings värderingar och samtidigt vara modern så att tillgängligheten är hög.

I den nya webbplatsen har Awave tagit ett helhetsansvar och gjort förstudie, design, fotografering och programmering.
Gå gärna in och kika på www.remiumkapital.se