Nya webbdirektiv: WCAG 2.1 nivå AA

Illustrerade personer håller en skylt där det står ”Tillgänglig webb för alla - Med nya webbdirektivet från och med 23 september 2020"

Från och med 23 september i år (2020) träder det nya webbdirektivet kraft. I det stora hela handlar det om att öka tillgängligheten på webben. Det innebär att alla personer – oavsett funktionsnedsättning ska kunna ta del av företagets hemsida och ta sig an informationen som finns. Då webbdirektivet kommer från EU kommer det att påverka hela Europa, EU har satt en minimumnivå men det är upp till medlemsländerna att sätta en högre kravnivå om så önskas.  

Vad innebär WCAG 2.1 nivå AA?
Egentligen är det inte så svårt som det låter, i grund och botten handlar det om grundläggande tillgänglighetsanpassning. Några exempel är att ha tillräckligt god kontrast på bakgrund och text, hemsidan ska fungera väl responsivt, användare ska kunna navigera med hjälp av tangentbordet samt att innehåll som inte är text (bilder, grafik och video) ska finnas beskrivet i text. 

Men för vilka gäller webbdirektivet egentligen?
Webbdirektivet riktar sig till exempel till offentliga webbplatser som exempelvis myndigheter, kommuner men även privata företag som har statlig finansiering. Här är det viktigt att man själv som verksamhet utreder om man omfattas av webbdirektivet.  

Vill du ha hjälp att se över tillgänglighetsanpassningen för er hemsida? Kontakta oss så hjälper vi dig.