Stort värde i effektmål

Vilken verksamhetsnytta vill man uppnå med projektet? Vilken effekt ska man kunna mäta efter projektets slut? Det är viktiga frågor och något vi sätter störst fokus på och ser till att ha klart och tydligt vid projektstart. Något vi insett och jobbar efter är att effektmålet faktiskt är det viktigaste målet av alla i ett projekt.

För vilken mening är det egentligen med att starta ett projekt utan att veta vilken nytta det gör i slutändan. Det viktigaste är alltså inte projektmålet som man kan tro, utan själva effektmålet. Det som händer efter projektmålet är uppnått.

Kanske vill man nå en ny målgrupp med hjälp av sin nya webbplats, kanske vill man göra en omprofilering och på så sätt öka sin verksamhetsnytta. Kanske vill man ha ökat antalet besökare med en viss procent ett visst datum. Vi ser byggandet av webbplatsen som vägen till ökad lönsamhet och effektivisering för verksamheten på en rad olika sätt.