Team Olivia väljer Awave som partner för sina nya ”webbar”

Team Olivia väljer Awave till att utveckla sin nya multiwebb plattform för de olika verksamheterna i Olivia. Awave kommer att ansvara för grafisk profil, design och självklart programmering.

Team Olivia består av en grupp företag som erbjuder tjänster inom vård och omsorg, personlig assistans, hemtjänst, omsorgsboende, skolor med särskilt stöd och rehabilitering.
Team Olivia finns på ca 115 orter i Sverige, Danmark och Norge.