• Effektivitet är ett måste!

    Vi uppnår effektivitet genom målinriktad projektledning och strukturerade arbetsmetoder som är väl anpassade till respektive projekts storlek och komplexitet

Projektledning

Ett framgångsrikt projekt kräver duktiga projektledare.

Awave har projektledare med kompetens och erfarenhet. Effektivitet är ett måste och den når vi genom målinriktad projektledning och strukturerade arbetsmetoder som är väl anpassade till respektive projekts storlek och komplexitet.

Kompetenta projektledare

Projektledarens roll är mycket viktig, det är projektledaren som ska se till att arbetet flyter enligt de aktivitets- och tidsplaner som fastställts. Inte minst är det viktigt att projektledaren kan skapa en god anda i gruppen, men för den delen inte förlora fokus på uppgiften. Awaves projektledare är erfarna, drivande och flexibla, med vana att arbeta med kunder och ibland även med kundens underleverantörer, konsulter och reklambyråer. Projektledarnas kompetens vässas kontinuerligt genom utvecklande projekt och intern utbildning. Vi har insett att projektledarens förmåga att styra och samordna många gånger är en avgörande faktor för projektens framgång.

Projektledarens huvuduppgifter

Huvuduppgiften är alltid att uppnå god anda och effektivitet i projekten, därutöver skall projektledaren ha överblick och kontroll över projektprocessen. Projektledaren planerar, samordnar, leder och följer upp projektet. I rollen ingår också det administrativa arbetet, vilket innebär att formulera mål, utforma projektplaner, resurs- och tidplaner, samt boka möten med styr- och projektgrupp för uppföljning, avrapportering och workshops. Projektledaren är även den som ser till att personal och användare med rätt kompetens finns tillgängliga för arbetets genomförande och att aktiviteter prioriteras så att uppgjorda tid- och projektplaner följs. Projektets framsteg och eventuella förändringskrav och avvikelser rapporteras och hanteras av projektledaren i samråd med beställaren.

Projektmetod

Vår erfarenhet är att närhet och samarbete med kunden ger det bästa resultatet. Vi är lyhörda och erfarna och kan anpassa oss till kundens önskemål om projektmetod. Oftast efterfrågas den klassiska Vattenfallsmodellen eller Agil utveckling, t.ex. Scrum. Agil systemutveckling kännetecknas av ett nära samarbete mellan systemutvecklare och kunden där resultatet tas fram i en iterativ process. I fastprisprojekt kan dock avvikelser från metoden vara en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande, eftersom vårt arbete då sker mot en fastställd specifikation som kan vara omöjlig att avvika ifrån. 

Samarbete ger bästa resultat

Vi tror på samarbete där användarna av det nya systemet tillför kunskap om verksamheten, dess behov, problem och målgrupper. Till detta tillför Awaves resurser vår samlade erfarenhet av webbkompetens i form av eleganta, affärsmässiga och kostnadseffektiva lösningar och förmåga att leda och genomföra projekten inom fastställd tids- och kostnadsram.