Umbraco 9 – Från .NET Framework till .NET Core

Umbraco 9 med .NET Core uppdatering

Umbraco är ett av marknadens populäraste CMS där vi ständigt utvecklar webbplatser åt våra kunder. Nyligen blev vi på Awave Umbraco Gold Partner vilket är en certifiering som tagit många år att uppnå och ligger som ett bevis på vår kunskap i Umbraco som CMS.

Under hösten har Umbraco släppt sin senaste version, Umbraco 9. Från att tidigare varit på .NET ramverket har man nu gjort en förflyttning till .NET Core. Detta har många fördelar, främst för framtidens utveckling av nya applikationer.

Fördelarna med .NET Core

Föregångare .NET Framework har sedan 2002 varit grunden för utveckling hos Microsoft. Ramverket har, allt eftersom åren gått, blivit föråldrat. För några år sedan började man därför att utveckla .NET Core (även kallat .NET 5).

Nedan listar vi några stora förändringar genom övergången till .NET Core:

  • Cross-plattform – En av de största nyheterna är att .NET Core är en cross-plattform (Windows, Linux och MacOS). Detta är ett modernare sätt att jobba med utvecklingen för olika operativsystem. Detta bådar gott för utvecklingen av nya applikationer.
  • Lanseringsschema – Det nya ramverket har ett snabbare lanseringsschema och nya versioner släpps i november varje år. Uppdateringar för det gamla ramverket kommer att upphöra på sikt.
  • Öppen källkod – Utveckling av plattformen drivs av .NET Foundation. Organisationen är non-profit och startades av Microsoft i syfte att bland annat ha .NET communityn med i den framtida utvecklingen.
  • Bättre prestanda – Stor prestandaförbättring på 30-50%, främst genom lagringseffektivisering.

Precis som alltid vid teknikuppgraderingar så är det en övergångsfas just nu från .NET Framework till det nya ramverket. Då .Net Framework är förlegad teknik som inte kommer fortsätta utvecklas, vilket innebär att system på sikt kommer behöva bytas. Umbraco är ett av marknadens första CMS att göra detta skifte till .NET Core och ligger i och med Umbraco 9 i framkant för framtidens utveckling.

Är du intresserad av att veta mer om detta? Tveka inte att kontakta oss.