Uppdatera din samtyckeshantering: Cookiebot och TCF 2.2

cookiebot

Cookiebot hjälper dig hålla jämna steg med dataskyddslagstiftning. Men vad händer med Cookiebot när Transparency & Consent Framework nu uppdateras till version 2.2?

Cookiebot är som en vakthund för ditt företags onlineintegritet

Vi börjar med kakorna, cookies: dessa är som små bitar av data som en webbplats använder för att exempelvis komma ihåg besökarens inställningar eller spåra besökarens aktivitet. Cookiebot är ett verktyg som hjälper dig som webbplatsägare att hantera dessa cookies. Cookiebot ser vilka cookies som används och ger besökaren besökaren möjlighet att godkänna eller avvisa dem. Det här valet är avgörande för att skydda besökarens integritet, men också för att säkerställa att din webb följer lagar och regler kring dataskydd.

Därför är Cookiebot viktigt för både dig och dina användare

I hjärtat av cookiehantering ligger just respekten för användarintegritet. Men att navigera i dataskyddslagar som GDPR kan vara som att gå på lina. Cookiebot fungerar då som ditt säkerhetsnät och guide: 

  • Cookiebot hjälper dig att följa lagar och regler som rör dataskydd och integritet, såsom GDPR och e-privacy direkttivet. Genom att ge användarna möjlighet att samtycka till eller avvisa användningen av cookies, uppfyller din verksamhet sina lagliga skyldigheter.
  • Användningen av Cookiebot minskar risken för böter och rättsliga tvister relaterade till bristande efterlevnad av dataskyddslagar. Genom att ha rätt verktyg på plats kan du därför undvika kostsamma konsekvenser. 
  • Genom att visa ansvar och respekt för dina användares integritet kan du stärka företagets varumärke och skapa en positiv upplevelse för besökarna. Det leder i sin tur till ökat förtroende hos både befintliga och potentiellt nya kunder.

Cookiehantering är alltså inte bara ett legalt krav, det är i allra högsta grad en relationell fråga. Där är Cookiebot en stabil vän att kroka arm med.

Hur påverkas Cookiebot av ändringarna i Transparency & Consent Framework 2.2?

Transparency & Consent Framework (TCF), är ett ramverk som levererar samtycke för onlineannonsering för publicister, annonsörer och ad tech-leverantörer. Nu har ramverket uppdaterats till version 2.2. De nya uppdateringarna riktar strålkastarljuset ännu tydligare mot att ge användarna ökad kontroll över sina samtyckesval, att öka transparensen och att förbättra den övergripande användarupplevelsen. Det innebär också att du som har Cookiebot behöver se över din uppsättning av verktyget, exempelvis kring följande områden:

  • Gränsnitt och funktioner: Cookiebot måste anpassas till de uppdaterade standarder och riktlinjer som har införts. Det kan kräva att du till exempel uppdaterar gränssnitt och funktioner för att säkerställa att ni lever upp till de nya kraven. 
  • Samtyckesstrategi: förändringarna kan innebära nya krav och alternativ för användarsamtycken. Det innebär att du eventuellt behöver anpassa strategierna för att samla in samtycket.
  • Rapportering: den senaste versionen betonar transparens kring cookie-användning och datainsamling. Du kan därför behöva se över hur rapporteringen ser ut idag.

Om du behöver hjälp med att uppdatera Cookiebot efter ramverket – hör av dig. Vi kan även hjälpa dig kicka igång verktyget om du inte använder Cookiebot idag.